Nieuws

Stedelijk waterbeheer en het coronavirus: Strikt de bekende persoonlijke bescherming toepassen

Publicatiedatum 10 maart 2020

In dit artikel belichten prof. dr. Ana Maria de Roda Husman (RIVM) en dr. ir. Heleen de Man (Sanitas Water) het nieuwe coronavirus vanuit het stedelijk waterbeheer en krijgt u advies over hoe u en uw collega’s veilig met afvalwater kunnen blijven werken.

Wat is het nieuwe coronavirus?

In de regio Wuhan in China brak in december 2019 een nieuw coronavirus (COVID-19-virus, SARS-CoV-2) uit. Dit virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Inmiddels zijn over de hele wereld mensen met dit virus geïnfecteerd, ook in Nederland. De meeste patiënten hebben koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten, kortademigheid of een longontsteking. Sommigen hebben ook diarree. Mensen met een zwakke(re) gezondheid kunnen aan de gevolgen van het coronavirus overlijden, de meeste patiënten herstellen.

Verspreidt het virus zich ook via ontlasting en urine?

Het virus wordt voornamelijk overgedragen via druppeltjes die in de lucht komen als een geïnfecteerde persoon hoest of niest, en door contact met besmette oppervlakken. Uit onderzoek blijkt dat het coronavirus ook in ontlasting en urine van sommige geïnfecteerde personen zit, soms wordt het al aangetroffen als zij nog niet ziek zijn.

Hoe kunnen medewerkers die werken met afvalwater zich beschermen?

Naast het nieuwe coronavirus zijn in afvalwater van nature al verschillende ziekteverwekkers aanwezig. Dit kunnen andere virussen, bacteriën of parasieten zijn, die maag-darminfecties zoals buikgriep veroorzaken maar ook longontstekingen. Mensen die met afvalwater werken, moeten daarom te allen tijde direct contact met en het inslikken en/of inademen van nevel van afvalwater vermijden. Dit betekent dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen die bij de werkzaamheden passen. Denk aan beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, masker en/of gezichtsbescherming-FFP3. Al deze maatregelen om veilig met afvalwater te werken, staan in de Arbocatalogus van de waterschappen. Bovendien moeten afvalwatermedewerkers de handhygiëne in acht nemen en ogen, neus en mond niet aanraken met ongewassen handen. En net als iedereen de handen wassen voor het eten en na elk toiletgebruik, en niezen of hoesten in de elleboog (zie ook het advies van het RIVM).

Wat maakt het nieuwe coronavirus anders dan andere (griep)virussen?

Mensen die dagelijks met afvalwater werken, hebben tegen de meeste veelvoorkomende ziekteverwekkers (enige) weerstand opgebouwd. Maar die weerstand hebben ze niet voor het nieuwe COVID-19-virus. Daarom is het nu extra van belang dat afvalwatermedewerkers zich aan de beschermingsvoorschriften houden. Alleen dan kunnen ze veilig met Nederlands afvalwater werken, óók als daarin het COVID-19-virus aanwezig is.

Meer informatie

Prof. dr. Ana Maria de Roda Husman (Hoogleraar in Global changes and Environmental infectious diseases bij de Universiteit Utrecht, Institute for Risk Assessment Sciences; Director WHO Collaborating Centre for Risk Assessment of Pathogens in Water and Food; Hoofd afdeling Milieu bij het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM; activities).

Dr. ir. Heleen de Man (Adviseur Riool, Water en Gezondheid, Sanitas Water).

Alle nieuwsberichten