Nieuws

Start Traineeproject Bronanalyse oppervlaktewatervervuiling

Publicatiedatum 08 december 2023

Op 1 december 2023 is een groep trainees van het Nationaal Watertraineeship hun onderzoek naar de bronnen van oppervlaktewatervervuiling gestart. Ze gaan voor verschillende stoffen uitzoeken en rapporteren vanuit welke sectoren en via welke routes ze in oppervlaktewater terecht komen. Het project loopt tot april 2024. 

De oppervlaktewaterkwaliteit in Nederland is op de meeste plaatsen onvoldoende. Onder druk van de Europese Unie werkt Nederland aan een waterkwaliteit die pas bij de (zelf) gestelde doelen. Omdat er veel maatregelen nodig zijn, is dit een kostbare aangelegenheid. Verschillende sectoren spelen een rol in de vervuiling. Lobbyorganisaties van die sectoren proberen de aandacht te verschuiven van hun sector naar de andere. Het stedelijk watersysteem levert een bijdrage aan de verontreiniging, en is dus ook aan zet om een rol te spelen bij de beperking daarvan. Stichting RIONED heeft behoefte aan overzicht welke stof in welke mate via welke route in oppervlaktewater terecht komt. Zo kunnen we pleiten voor een eerlijke en doelmatig aanpak en de handschoen oppakken waar dat terecht is.

vlnr achterste rij: Kevin Ochieng, Vincent Leeuwenburgh en Nikita van Lunzen. Op de voorgrond Jip (links) en Alexandra Lamp (rechts)Vergroot afbeelding

Traineeproject

Sinds begin december is een groep trainees van het Nationaal Watertraineeship bezig met een onderzoek naar de bronnen van oppervlaktewatervervuiling. Kevin Ochieng (gemeente Utrecht), Nikita van Lunzen (Waterschap Drents Overijselse Delta), Vincent Leeuwenburgh (IMd Raadgevende ingenieurs) en Jip (Hoogheemraadschap van Rijnland) komen samen in een interdisciplinair team onder de leiding van Stichting-RIONED-trainee Alexandra Lamp.

Gedurende de projectperiode onderzoeken de vijf trainees in welke mate verschillende bronnen - waaronder afvalwater - ons oppervlaktewater water belasten. Dit is een actualisatie en forse uitbreiding van een soortgelijk onderzoek uit 2016 dat is opgenomen in de monitor gemeentelijke watertaken van 2016. De inzichten uit het nieuwe onderzoek krijgen een plek in het rapport van de Monitor gemeentelijke watertaken 2024 en de Kennisbank Stedelijk Water in het kennisbankhoofdstuk over Waterkwaliteit.

Alle nieuwsberichten