Nieuws

Schade door raketboringen verminderen

Publicatiedatum 10 juli 2023

Raketboringen zorgen bij de aanleg van glasvezelnetwerken voor beschadiging van huisaansluitleidingen, ook van de riolering. Die kans op schade kan verminderd worden door zorgvuldig werken. De Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI) (voorheen Agentschap Telecom) heeft daartoe een werkinstructie (memo) uitgebracht, die gemeenten aan glasvezelaanleggers en andere grondroerders kunnen geven.

Ligging bestaande netten vaststellen

Raketboringen zijn graafwerkzaamheden in de zin van artikel 1 van de Wet Informatievoorziening Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON). Om graafschade te voorkomen is zorgvuldig graven erg belangrijk. Het is een wettelijke plicht voor de aannemer om op de graaflocatie, voorafgaand aan de graafwerkzaamheden, de precieze ligging vast te stellen van aanwezige netten. De wet maakt daarbij geen onderscheid tussen huisaansluitingen of hoofdleidingen.

Binnen of buiten het risicogebied

Een aannemer zal voor de raketboring het zogenoemde ‘risicogebied’ moeten bepalen door (1) vanaf de straatkant de aanwezige kabels en leidingen te lokaliseren die in de richting van de woning gaan en (2) aan de kant van de woning (vanuit de woning of met een proefsleuf tegen de gevel) de kabels en leidingen te lokaliseren en (3) te bepalen hoe naar verwachting de kabels en leidingen lopen vanuit de gevel naar het hoofdglasvezelkabeltracé. RDI stelt het risicogebied op 1 meter links en rechts in het horizontale vlak van de gelokaliseerde kabels en leidingen (zie figuur in de memo).
 

Zorgvuldig graven binnen het zoekgebied. Bron: MemoVergroot afbeelding

Een raketboring op minimaal 1,50 meter afstand van de bij (3) bepaalde ligging is - bij een maximale tuindiepte van 5 meter – toegestaan zonder aanvullend onderzoek, mits er geen andere indicaties zijn dat die theoretische ligging in het concrete geval kan afwijken.
Wil/moet men werken binnen het risicogebied, dan moet de ligging nog beter bepaald worden dan alleen stappen (1) tot en met (3) door middel van meer proefsleuven of met een radar, kabelzoeker of andere technieken.
 

Bekijk de memo van de Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI).

N.B. De netbeheerders zijn niet blij met de memo, die naar hun opvatting niet strookt met de CROW500. Tot nu staat deze memo en handhaaft Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI) (voorheen Agentschap Telecom) hierop.

Alle nieuwsberichten