Nieuws

RibX-documenten voor inspectie en reiniging geactualiseerd

Publicatiedatum 08 maart 2021

De methodiek voor registratie en uitwisseling van inspectie- en reinigingsgegevens is het afgelopen jaar verbeterd. Daarom heeft Stichting RIONED alle RibX-documenten aangepast. Voor beheerders zijn een nieuwe handleiding en een geactualiseerde Leidraad voor visuele inspectie beschikbaar, voor softwarebouwers een nieuwe handleiding, testbestanden en een XML-schema.

Het RibX-protocol (zie het kader) uit 2017 moest tekstueel aangepast worden vanwege de nieuwe inspectiewijze die in 2020 is ingegaan. Op 1 januari 2020 is de nationale inspectienorm (NEN 3399) ingetrokken, sindsdien vindt visuele inspectie plaats volgens de Europese norm EN 13508-2. Daarom heeft Stichting RIONED de RibX-documenten geactualiseerd. In deze update zitten ook kleine wijzigingen in de RibX-registratiemethodiek en verbeteringen die gebaseerd zijn op vier jaar RibX-ervaring van beheerders, inspecteurs en softwareontwikkelaars.

GWSW-Rib voor inspectie, reiniging en waarnemingen

Beheerders en inspectiebedrijven kunnen sinds 2017 inspectiegegevens uitwisselen in het RibX-uitwisselformaat. Het RibX is vastgelegd in het informatiemodel van het GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Het informatiemodel GWSW-Rib bevat de definities en relaties die betrekking hebben op de toestandsaspecten en onderhoudsgegevens (dus inspectie, reiniging en waarnemingen) van leidingen, putten en kolken van een vrijvervalrioolsysteem. GWSW-Rib definieert de eenduidige vastlegging en uitwisseling van die gegevens conform de EN 13508-2 en de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens de EN 13508-2’ van Stichting RIONED, met een Nederlandse uitbreiding daarop voor rioolreiniging, beheer van kolken en hellingmetingen. In 2021 komt daar ook nog reiniging van drainage bij.

Beschrijving RibX 1.5.1

Het nieuwe beschrijvende document bevat een uitgebreide specificatie van de nieuwe versie: RibX 1.5.1 (de nummering is gelijk aan de versie 1.5.1 van de GWSW-standaard waarvan het RibX onderdeel is, zie het kader). In dit document zitten twee handleidingen:

  • een handleiding voor rioleringsbeheerders om goed met de registratiemethodiek en RibX 1.5.1 te kunnen werken;
  • een handleiding voor softwareontwikkelaars met afspraken voor de opzet van het RibX-bestand in XML-formaat (eXtended Markup Language, een universele computertaal).

Ook bevat dit document de registratiemethodiek in de vorm van tabellen voor headers, heen- en teruglevering van de rioolgegevens en de (nationale) aanvullingen op de waarnemingen die van toepassing zijn.

XML-schema en voorbeeld- en testbestanden

Naast de handleiding in het beschrijvende document zijn voor softwareontwikkelaars beschikbaar:

  • een XML-schema (XSD);
  • een set voorbeeld- en testbestanden voor de verschillende toepassingen van het RibX: visuele inspectie en reiniging van leidingen, putten en kolken.

Leidraad voor visuele inspectie volgens de EN 13508-2

De Leidraad (publicatie 2019-01) van Stichting RIONED wordt veel gebruikt bij aanbestedingen en de uitvoering van visuele inspectie. In de afgelopen twee jaar zijn in het document enkele foutjes ontdekt, die we hebben gecorrigeerd in de nieuwe versie. Een belangrijke toevoeging is de instructie voor het gebruik van bijlage 2 Startwaardentabel van het model-Programma van Eisen, waarmee beheerders uniform kunnen specificeren wat inspecteurs wel en niet moeten vastleggen (om onnodige details en te dure inspectieprojecten te voorkomen). Ook hebben we enkele teksten verduidelijkt en de verwijzingen naar andere documenten geactualiseerd.

Naar de geactualiseerde RibX-documenten.
Naar de geactualiseerde Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens de EN 13508-2.

Alle nieuwsberichten