Nieuws

Reageer op normontwerp Ordening ondergrondse netwerken

Publicatiedatum 08 juni 2023

U kunt tot 1 september commentaar geven op normontwerp NEN 7171-1 ‘Ordening van ondergrondse netten – Deel 1: Criteria’. De herziene norm geeft aanwijzingen voor de indeling van infrastructuur in de ondergrond, waaronder riolering.

Ordeningsprincipes

In deze herziene norm, die de NEN 7171-1 uit 2009 gaat vervangen, worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • op hoofdlijnen welke typen kabels en leidingen bestaan en welke eigenschappen deze bezitten;
  • welke functies en ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op kabels en leidingen en waarom;
  • wanneer sprake kan zijn van onderlinge beïnvloeding;
  • aan welke afspraken en aan welke (richt)afstanden (bij voorkeur) wordt voldaan.

U kunt de NEN 7171-1 (ontwerp) bekijken en tot uiterlijk 1 september 2023 uw reactie geven via https://normontwerpen.nen.nl/. Nodig desgewenst ook uw collega van kabels & leidingen uit.

Het doel van de herziene norm is een zodanig inzicht verschaffen in de eigenschappen van en de randvoorwaarden en eisen bij de kabels en leidingen bij het goed ordenen van ondergrondse netten. Op deze manier kan voor elke situatie een afweging worden gemaakt om tot de beste ordening in de ondergrond te komen.

De ondergrond wordt steeds voller

De grote transities, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie en het verdichten van woningbouw, zorgen voor ruimtelijke impact onder en boven de grond. Zorgvuldig omgaan met de bodem en ondergrond is dan ook voor elk project in Nederland een voorwaarde voor het slagen ervan. Daarbij is enerzijds behoefte aan regie op de ordening in de ondergrond door gemeenten en anderzijds aan afstemming tussen netbeheerders en goede inpassing van (nieuwe) infrastructuur in de al volle ondergrond.

Proces en mitigerende maatregelen

De NEN 7171-1 (ontwerp) hangt nauw samen met de NPR 7171-2:2023 (nog in voorbereiding), waarin een beschrijving staat van het proces tussen de betrokken partijen voor inrichting en ordening van de ondergrond waarin aan te leggen ondergrondse netten een plaats moeten krijgen. De ontw. NPR 7171-2 zal later dit jaar voor consultatie gepubliceerd worden en daarna naar verwachting een significant rol gaan spelen bij de vele ingrepen die in de ondergrond nodig zijn om de grote maatschappelijke opgaven te realiseren.

Reageer

Uw commentaar op de norm kunt u rechtstreeks bij NEN kwijt via bovengenoemde website. Vanuit Stichting RIONED is Eric Oosterom betrokken bij de normontwikkeling. Heeft u een vragen over de norm en het herzieningsproces? Stuur een mail naar: eric.oosterom@rioned.org. Ook het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) speelt een actieve rol bij deze normontwikkeling.
 

Alle nieuwsberichten