Nieuws

Overstappen naar inspectie nieuwe stijl

Publicatiedatum 08 oktober 2019

Wat moet u als gemeente doen om vanaf 1 januari 2020 met rioolinspectie nieuwe stijl aan de slag te gaan? Dit artikel zet de stappen op een rij.

Per 1 januari 2020 vervalt de NEN 3399 en vanaf dan inspecteren we de riolering in Nederland op basis van de NEN-EN 13508-2. Naar deze verandering werken gemeenten, inspectiebedrijven, softwareleveranciers en adviseurs al drie jaar toe (zie ‘inspectie-nieuwe-stijl’). In de nieuwe situatie registreert de inspecteur zijn waarnemingen volgens de Europese norm en bent u als beheerder verantwoordelijk voor de classificatie van de waarnemingen. Dit artikel beschrijft de stappen die u moet zetten om de overgang in goede banen te leiden.

Inspectiecontract aanpassen

(Nieuwe) contracten met inspectiebedrijven kunnen vanaf 1 januari 2020 niet meer verwijzen naar de NEN 3399, omdat die niet meer bestaat. In plaats daarvan verwijst u naar de NEN-EN 13508-2 en de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’. U kunt hiervoor het model Programma van Eisen gebruiken dat Stichting RIONED heeft ontwikkeld (zie hieronder bij 3.). Dit is nu nog een concept, maar komt binnenkort in definitieve vorm beschikbaar. CROW neemt het model Programma van Eisen in 2020 ook op in de RAW-systematiek.

 Wanneer moet u uw contract aanpassen? Dat hangt af van de looptijd van uw huidige contract:

  • Uw contract loopt nog.

Zolang de vaste looptijd van uw contract nog niet is verstreken, hoeft u geen aanpassingen te doen. U kunt nog even werken volgens de NEN 3399. Maar als u wilt, kunt u wel in overleg met uw inspectiebedrijf bepalen op welk moment u samen de overstap naar de nieuwe werkwijze maakt.

  • Uw contracttermijn loopt af, u overweegt de mogelijkheid tot verlengen van de opdracht te benutten.

In overleg met uw inspectiebedrijf kunt u bepalen of u tijdens het vervolg van het lopende contract overstapt op inspectie nieuwe stijl en zo ja, tegen welke voorwaarden.

  • Uw contract loopt af, u zet een nieuw bestek in de markt.

In het bestek schrijft u werken volgens inspectie nieuwe stijl voor. U kunt hiervoor het model Programma van Eisen gebruiken. Dit is nog een concept, maar komt naar verwachting in december 2019 in definitieve vorm beschikbaar. CROW neemt het model Programma van Eisen in 2020 op in de RAW-systematiek.

Beheersoftware updaten

Naast het inspectiecontract moet uw beheersoftware up-to-date zijn. Dat is vooral nodig omdat de classificatietabel die de software gebruikt op een paar plekken is verbeterd. Sommige softwareleveranciers grijpen de update aan om ook andere wijzigingen in de software door te voeren. Het RibX-uitwisselformaat kunt u gewoon blijven gebruiken.

Stichting RIONED heeft met de grootste softwareleveranciers contact gehad. Zij geven aan dat de updates op tijd klaar zijn. Uw eigen softwareleverancier neemt contact met u op en informeert u wanneer en hoe de update plaatsvindt. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met uw softwareleverancier.

Werkprocessen actualiseren

Zorg dat uw werkprocessen aansluiten bij inspectie nieuwe stijl. Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Classificeren. Als beheerder bent u verantwoordelijk voor de classificatie van de inspectiegegevens. Gebruikt u beheersoftware? Dan verandert er niets, want de software classificeert alles automatisch voor u. Gebruikt u geen beheersoftware, dan moet u zelf classificeren. Hiervoor gebruikt u de classificatiemethodiek van visuele inspecties.
  • Kostenposten. Sommige gemeenten hanteren verschillende begrotingsposten voor inspectie en voor beoordeling. Naar verwachting zullen de kosten voor inspectie stijgen en die voor beoordeling dalen. Houd hier rekening mee in de begroting voor komende jaren.

Inhoudelijk voorbereiden

Zorg dat u voldoende weet over inspectie nieuwe stijl:

Alle nieuwsberichten