Nieuws

Opvolger ‘Rode boekje’ over veilig werken met asbestcementleidingen

Publicatiedatum 06 december 2021

Bouwend Nederland heeft het ‘AC Werkplan voor het veilig werken met asbestcementleidingen in het ondergrondse openbare waterleiding- en gasnet’ gepubliceerd. Dit is de opvolger van het ‘Rode boekje’. Doordat validatiemetingen ontbreken, heeft deze publicatie formeel nog geen betrekking op het bewerken en verwijderen van asbestcementrioolleidingen. Toch is het in de praktijk nu al van waarde.

Het ‘Rode boekje’ (officiële titel: ‘Veilig werken met asbestcementleidingen in het ondergrondse openbare waterleiding- gas- en rioolafvalwaternet’) bevat instructies en voorschriften voor werknemers om veilig te werken aan AC-leidingen. Deze publicatie stamt uit 2010 en is achterhaald vanwege nieuwe asbestregelgeving. Per juni 2021 geldt de nieuwe uitgave AC Werkplan veilig werken met asbestcementleidingen in het ondergrondse openbare waterleiding- en gasnet.

Formeel gaat het AC Werkplan niet over rioolleidingen. Dat komt omdat er geen validatiemetingen bij rioleringswerkzaamheden zijn uitgevoerd die aantonen dat grenswaarden van blootstelling aan asbest niet worden overschreden. Tegelijk staat in het AC Werkplan dat “het in de lijn van de verwachting ligt dat de werkwijze zoals hier in dit werkplan beschreven ook voor rioolwerkzaamheden volstaat”.

AC Werkplan valideren voor rioleringswerkzaamheden

Het werkplan heeft betrekking op asbestcementleidingen met een diameter tot en met 500 mm. Bij grotere diameters wordt ander gereedschap gebruikt waarvan de toepassing niet is gevalideerd. Stichting RIONED adviseert betrokken gemeenten en waterschappen om ongeacht de doorsnede van de rioolleiding validatiemetingen uit te voeren. Wij kunnen hierin een coördinerende rol vervullen. Bij positieve resultaten zal het AC Werkplan worden uitgebreid met een hoofdstuk ‘Uitvoeringsvoorschriften AC-rioolafvalwaterleidingen’. In de tussentijd is het raadzaam om in plaats van het verouderde ‘Rode boekje’ het nieuwe AC Werkplan waar mogelijk toe te passen voor het veilig werken met riolen van asbestcement.

Lees ook de informatie op onze website over omgaan met asbesthoudende voegenkit in riolering.

Alle nieuwsberichten