Nieuws

Oproep Verontreinigingsheffing Rijkswateren

Publicatiedatum 11 december 2023

Meerdere gemeenten betalen een verontreinigingsheffing voor de afvoer van relatief schoon regenwater naar Rijkswater, aan Rijkswaterstaat. De gemeenten Arnhem en Nijmegen hebben deze problematiek aangekaart en zijn bezig met een inventarisatie. Hoeveel gemeenten betalen voor de afvoer van relatief schoon hemelwater naar Rijkswater?

Wat is er bijzonder aan deze verontreinigingsheffing:

  • lozingen op Rijkswateren van verontreinigd stedelijk afvalwater, dat met regenwater is verdund, via de overstorten van de gemengde rioolstelsels zijn vrijgesteld van deze heffing.
  • De afvoer van relatief schoon hemelwater wordt wel belast voor Rijkswateren. 

Dit betekent dat gemeenten die steeds meer relatief schoon hemelwater van het gemengde rioolstelsel afkoppelen en direct naar Rijkswater afvoeren, daar een almaar hogere verontreinigingsheffing voor af moeten dragen.

.Vergroot afbeelding

Inventarisatie

De gemeenten Arnhem en Nijmegen hebben deze problematiek aangekaart.
Zij willen inventariseren hoeveel gemeenten er zijn die een verontreinigingsheffing betalen voor de afvoer van relatief schoon hemelwater naar Rijkswater.

Herkenbaar?

Als u deze situatie herkent, kunt u een bericht sturen aan Arianne Fijan (Stichting RIONED).

Alle nieuwsberichten