Nieuws

Omgevingswetproof met nieuw hoofdstuk Juridisch en Beleid

Publicatiedatum 23 maart 2023

Het juridische deel van de Kennisbank stedelijk water is compleet herzien. Het nieuwe hoofdstuk Juridisch en Beleid beschrijft hoe u als gemeente werk kunt en moet maken van uw watertaken. Het helpt u om uw gemeente klaar te maken voor de Omgevingswet. Of om te controleren of u alles geregeld heeft.

Het herziene kennisbankhoofdstuk Juridisch en Beleid beschrijft hoe gemeenten werk kúnnen en móeten maken van hun drie zorgplichten (afvalwater, hemelwater en grondwater). Of beter gezegd: watertaken. Zo heten de zorgplichten namelijk in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. 

Wat verandert er?

De grootste verandering van de Omgevingswet is dat de gemeente door een grotere eigen ‘regelgevingsbevoegdheid’ meer gebiedsgericht maatwerk kan leveren. 
Met haar omgevingsvisie, het omgevingsplan en een Water- en rioleringsprogramma (Wrp) kan de gemeente werk maken van de verschillende ontwikkelingen en opgaven. In samenwerking met (vooral) het waterschap bepaalt de gemeente welk beleid zij wil voeren, welke maatregelen hierbij horen en wat op welke wijze juridisch bindend geregeld wordt. Bedenk hierbij dat het Rijk veel regels van nu loslaat en de regelgeving voor een groot deel overlaat aan de gemeente en het waterschap. 

Wat houdt dat in?

Zoals u ongetwijfeld weet vervalt de oude verplichting van een GRP. Het is een aanrader om in plaats van het GRP een Water- en rioleringsprogramma op te stellen. Daarnaast vervallen ook lozingsregels uit de bekende lozingsbesluiten (zoals het Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen) en rioleringsregels die voorheen in het Bouwbesluit waren opgenomen. Tegelijkertijd introduceert de Omgevingswet nieuwe instrumenten om het een en ander te regelen. 

Het hoofdstuk Juridisch en Beleid beschrijft een aantal onderwerpen uitvoerig, namelijk:

  • Beleid
  • Hoofdlijnen wetgeving stedelijk waterbeheer
  • Particuliere aansluitingen op openbaar riool
  • Toezicht en handhaving
  • Lozen
  • Wetgeving werkzaamheden
  • Schade en aansprakelijkheid;
  • Grondwaterzorg in bebouwd gebied

Alle informatie kunt u nu dus al raadplegen via de Kennisbank stedelijk water in het hoofdstuk Juridisch en Beleid.

Alle nieuwsberichten