Nieuws

Nieuwe bestuursstructuur voor Stichting RIONED

Publicatiedatum 06 december 2022

Stichting RIONED gaat vanaf 1 januari 2023 werken volgens het Raad van Toezicht-model. De huidige bestuursleden treden toe tot de Raad van Toezicht en de huidige directeur wordt directeur-bestuurder.

Bestuur en toezicht gescheiden

Sinds 2021 zijn er voor stichtingen nieuwe bestuursmodellen mogelijk. Het belangrijkste kenmerk is dat deze modellen uitgaan van een scheiding tussen de functies bestuur en intern toezicht. Het huidige bestuur heeft afgelopen jaar de verschillende mogelijkheden bekeken en besloten dat Stichting RIONED vanaf 1 januari 2023 gaat werken volgens het Raad van Toezicht-model.

Korte geschiedenis

In 1986 is Stichting RIONED opgericht als stichting met een driehoofdig bestuur. In 1990 zijn de statuten herzien en werd er een Algemeen Bestuur met tien leden benoemd, met vertegenwoordigers vanuit gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries, wetenschap en bedrijfsleven. Het Algemeen Bestuur koos uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester die met zijn drieën het Dagelijks Bestuur vormden.
In 2012 ontstond bij het toenmalige bestuur de wens om meer met strategische vraagstukken bezig te zijn, naast de wens om als belangenbehartiger van de sector te blijven fungeren. Het AB/DB model is losgelaten en de bestuursstructuur zoals we die nu kennen  is ontstaan: een bestuur dat bestaat uit vier vertegenwoordigers van de begunstigers en een onafhankelijke voorzitter Het bestuur maakt de strategische keuzes en houdt toezicht, de directeur geeft leiding aan de organisatie en zorgt dat de doelstellingen worden behaald.
Vanaf 1 januari 2023 treden de huidige bestuursleden toe tot de Raad van Toezicht en de huidige directeur wordt directeur-bestuurder. Dit sluit beter aan bij de huidige praktijk en regelt de verantwoordelijkheden van directeur en toezichthouders op een transparantere manier.

Alle nieuwsberichten