Nieuws

Klimaatadaptieve private ruimte: hoe kan je het bevorderen?

Publicatiedatum 17 januari 2023

Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelde samen met Stichting RIONED, IPO en VNG de Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren. De handreiking uit 2020 is geactualiseerd. Het is een uitgebreide handreiking geworden vol tips over mogelijke regelgeving.

Bewoners en bedrijven

Beleid voor klimaatadaptatie gaat vaak over de openbare ruimte. Logisch, want daar ligt de directe invloedssfeer van de overheid. Maar een groot deel van de ruimte is van bewoners en bedrijven, en daar is ook heel veel te doen om klimaatadaptief en natuurinclusief te worden.

Voorbeeldregels

De handreiking gaat over zowel bouwen, inrichten als beheren en is onderverdeeld in factsheets over de bekende thema’s droogte, wateroverlast, hitte, overstroming en natuurinclusief en biodivers. De factsheets bevatten voorbeeldregels voor gemeenten, waterschappen en provincies op onderwerpen als bomen, infiltratie, vloerpeil, grondwater, schaduwwerking en nog veel meer.

Bekijk de geactualiseerde Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren.

Alle nieuwsberichten