Nieuws

Kennisbankhoofdstuk Meten volledig vernieuwd

Publicatiedatum 07 november 2023

Het hoofdstuk ‘Meten’ in de Kennisbank Stedelijk Water is volledig herzien op basis van ervaringen en actuele inzichten. Meten is een van de onderzoeksmethoden voor inzicht in het functioneren van de voorzieningen voor stedelijk waterbeheer. De nieuwe tekst besteedt meer aandacht aan dataverwerking, de uitbesteding van meten en alle processtappen zijn logisch geordend. Meten is weten. Na het lezen weet waar u op moet letten zodat uw meetproject efficiënt de antwoorden geeft die u zoekt.

Meten wordt in dit kennisbankhoofdstuk behandelt als onderzoeksactiviteit binnen het stedelijk waterbeheer. Met praktijkmetingen krijgt u inzicht in de waterkwaliteit en/of het functioneren van systemen en objecten. U kunt informatie vinden over het organiseren van het meten, uitbesteden van activiteiten, opstellen van een meetplan waarmee u systematisch naar een goed eindresultaat toewerkt. Maar over het kiezen van meetprincipes en apparatuur, en verwerken en analyseren van meetdata om antwoord te krijgen op uw informatievraag.

Webinar De meerwaarde van meten | donderdag 14 december om 13:30

Twee van de auteurs maken u wegwijs in het hoofdstuk Meten. Ze laten zien welke informatie belangrijk voor u is, afhankelijk van uw onderzoeksbehoefte. Jeroen Langeveld (Partners4UrbanWater) en Marco van Bijnen (M. van Bijnen Advies) geven overzicht over wat zij op gebied van onderzoek hebben vernieuwd in de Kennisbank Stedelijk Water. Ze laten u tijdens het webinar de mogelijke meerwaarde van meten ervaren en geven aan hoe het kennisbankhoofdstuk u daarbij kan helpen.
 

U kunt u tot en met woensdag 13 december 2023 aanmelden voor het webinar De meerwaarde van meten.

Meetdoel

Allereerst krijgt u aanbevelingen voor de vertaling van uw informatiebehoefte (meetdoel) in een concrete meetopzet. En u vindt hier voorbeelden van verschillende meetstrategieën met een indicatie van de kosten.

Organisatie

Een soepel meetproces vraagt om een goede organisatie. Hoe die organisatie eruitziet en of deze tijdelijk of permanent is, is onder meer afhankelijk van uw meetdoel en de omvang van het meetnet. In dit hoofdstuk leest u waarmee u rekening moet houden bij het vormen van een meetteam, welke functies en rollen vaak in zo'n team voorkomen en wat u per fase moet doen om het meetproces goed te organiseren.

Locatie en bevestiging druksensor in overstortputVergroot afbeelding

Meetplan

Een meetprogramma duurt vaak meerdere jaren. Keuzes die u aan het begin maakt, bepalen voor een groot deel het succes van het meten. Door alle stappen goed door te denken en vast te leggen in een meetplan, werkt u systematisch naar een goed resultaat toe. Het meetplan vormt zo een draaiboek voor het gehele meetprogramma. Hier leest u hoe u een meetplan opstelt.

Uitbesteden

Binnen uw organisatie hebt u misschien niet alle kennis in huis of ontbreekt de benodigde capaciteit (tijd) om alle activiteiten van uw meetprogramma zelf uit te voeren. In dit hoofdstuk leest u welke activiteiten u per fase van het meetproces kunt uitbesteden, welke stappen u bij de aanbesteding moet doorlopen en waarop u daarbij moet letten.

Meetapparatuur

Voor informatie over het functioneren kunt u neerslag, waterniveaus en debieten meten. Om de waterkwaliteit te meten, kunt u sensoren gebruiken en monsters nemen. In dit kennisbankhoofdstuk vindt u technische beschrijvingen van meetprincipes en hoe u de gangbare meetapparatuur in de praktijk gebruikt. U leest hier bijvoorbeeld op welke meetlocatie u het ene meetprincipe wel en het andere beter niet kunt toepassen.

Meetgegevens

Het verwerken en gebruiken van de verzamelde meetgegevens is vaak een uitdaging, zeker als uw meetnet veel data oplevert. Om te voorkomen dat u grote hoeveelheden gegevens moet analyseren die slecht toegankelijk zijn en waarvan de betrouwbaarheid niet duidelijk is, moet u de data valideren, controleren en vaak ook nog bewerken. Hier leest u hoe u dit stap voor stap doet en hoe u de meetdata vervolgens analyseert om antwoord te krijgen op uw informatievraag (meetdoel).

Meten is weten. Vooral als u goed geïnformeerd aan de slag gaat. Met de aanbevelingen uit dit vernieuwde kennisbankhoofdstuk weet u waar u op moet letten zodat uw meetproject efficiënt de antwoorden geeft die u zoekt.

Actualisatieslag kennisbank

Stichting RIONED is bezig met een grote actualisatieslag van de Kennisbank stedelijk water. We vinden het belangrijk dat nieuwe en geactualiseerde onderdelen inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn en goed aansluiten op de werkpraktijk. Wij danken u voor uw input bij de ter visielegging van dit hoofdstuk Meten.

Alle nieuwsberichten