Nieuws

Het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) is het nieuwe GRP

Publicatiedatum 10 januari 2023

Met de Omgevingswet verdwijnt het GRP en komt het Water- en rioleringsprogramma (Wrp). De naam verandert en het is niet meer verplicht. Maar u kunt eigenlijk niet zonder het Wrp. Waarom? Dat leest u in dit artikel. Als u meer wilt weten kunt u ook het nieuwe Wrp in de kennisbank bekijken.

Direct naar het nieuwe kennisbankonderdeel Water- en rioleringsprogramma .

Het voormalige GRP komt in de Omgevingswet terug als facultatief programma. Daarmee verdwijnt weliswaar de planverplichting uit de Wet Milieubeheer, maar Stichting RIONED raadt iedere gemeente aan om de belangrijkste aspecten van de gemeentelijke watertaken en de bekostiging ervan planmatig vast te leggen. Dat kan op verschillende manieren. Het facultatieve programma is vormvrij (geen wettelijke voorschriften) en ook de naam is voor de gemeente vrij om te kiezen. Stichting RIONED hanteert het Water- en rioleringsprogramma (Wrp), maar uiteraard kan de invulling ook breder (met andere delen uit de openbare ruimte erbij).

Vorm en karakter van het Wrp

Het karakter van het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) kan per gemeente verschillen. Het hangt bijvoorbeeld af van wat er in de Omgevingsvisie staat. Zijn de beleidskeuzen vanuit water daarin al gemaakt? Dan kunt u ze in het Wrp verder uitwerken: welke maatregelen kiezen we en wat hebben we daarvoor nodig. Hier ligt de basis voor de noodzaak van een plan of programma. Mochten de beleidskeuzes nog niet in de Omgevingsvisie staan dan raden wij aan om de keuzes alsnog ook in het Wrp te maken.

Maar ook andere lokale omstandigheden, specifieke gebeurtenissen (bijvoorbeeld wateroverlast), het financiële kader voor de gemeentelijke watertaken en de aanwezige kennis en ervaringen bepalen mede de gewenste vorm. Dat betekent dat u bewust moet kiezen welke rol het Wrp speelt en welk karakter het programma daarmee krijgt. Het geactualiseerde kennisbankonderdeel Water- en rioleringsprogramma faciliteert dit proces. Verplichtingen voor burgers en bedrijven neemt u vervolgens op in het Omgevingsplan.

Vaststellen Wrp: college van B&W

Waar de gemeenteraad het GRP vaststelt, besluit het college van B&W over het Wrp. Maar het is zinvol om ook de gemeenteraad te vragen om haar mening over het Wrp, zeker bij een beleidsrijk Wrp. En om de koppeling met de financiën te behouden, want de gemeenteraad stelt jaarlijks de Riool- en waterzorgheffing vast.

Lees meer over het Water- en rioleringsprogramma in de kennisbank.

Alle nieuwsberichten