Nieuws

GWSW-Kengetallen gebruiksklaar

Publicatiedatum 17 januari 2023

Gemeenten en waterschappen kunnen rioleringsdata nu eenduidig en beter inbrengen voor afvalwaterprognoses, dankzij de nieuwe module GWSW-Kengetallen die afgelopen week als onderdeel van GWSW 1.6 is gepubliceerd. Voortaan is rioleringsdata van waterschappen en inliggende gemeenten eenduidig te combineren om gezamenlijke afvoerscenario’s door te rekenen.

Capaciteitsberekeningen per rioleringsgebied

De nieuwe module GWSW-Kengetallen maakt rioleringsdata tot een eenduidige bron voor het doorrekenen van afvoerscenario’s in de gehele afvalwaterketen. Die afvalwaterprognoses zijn belangrijk voor de capaciteitsplanning van gemalen, persleidingen en zuiveringen, voor operationeel beheer en voor inzicht in emissies. Voor het opstellen van afvalwaterprognoses is nu nog vaak een forse inspanning nodig om de benodigde informatie bij elkaar te krijgen bij zowel het waterschap als de inliggende gemeenten.

Kengetallen van rioolstelsels en rioleringsgebieden en afvoerrelaties  worden bij verschillende organisaties, op verschillende plekken en in verschillende formaten opgeslagen. De GWSW-standaard biedt vanaf nu een uniform gespecificeerde dataset, uitwisselformaat en semantiek (uniforme termen en afgesproken definities). Zo weet iedereen welke informatie van de afvoernetwerken nodig is voor de prognoses en analyses.

Ontwikkelaars en proces

De nieuwe module GWSW-Kengetallen is gepubliceerd als onderdeel van de nieuwe versie 1.6 van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. De module is door Stichting RIONED ontwikkeld mede op verzoek van de Community of Practice ‘Afvalwaterprognoses’ van STOWA. De specificatie van de gegevensbehoefte vond plaats door deskundigen van gemeenten, waterschappen en adviesbureaus. Vervolgens is een informatiemodel gemaakt en zijn proefnemingen met praktijkgegevens uitgevoerd. Door gebruik te maken van gestandaardiseerde open data en eenduidige terminologie is het nu mogelijk om op een efficiënte en vergelijkbare wijze de afvoerrelaties en Kengetallen te beschrijven en uit te wisselen.

Naast GWSW-Kengetallen is ook een set kleine wijzigingsvoorstellen verwerkt in het GWSW, zodat GWSW 1.6 nog beter toepasbaar is.

Bekijk de handleiding en beschrijving van de module GWSW-Kengetallen.
De nieuwe versie 1.6 van het GWSW is gepubliceerd op https://data.gwsw.nl. De applicaties op https://apps.gwsw.nl (zoals de nulmeting en omzettingen naar reken- en GIS-bestanden) zijn door Stichting RIONED al aan deze nieuwe GWSW-versie aangepast.

Alle nieuwsberichten