Nieuws

Focus voor de sector

Publicatiedatum 10 mei 2024

Uit onderzoek en een peiling uit smaakmakers uit de sector kwamen drie thema’s die een extra impuls en focus van Stichting RIONED vragen. Daarom geeft Stichting RIONED vanaf begin dit jaar extra aandacht aan deze zogeheten focusprogramma’s. Die zijn gericht op normen voor toekomstbestendig water in de wijk, aanpak van het personeelstekort en duurzame hemelwatervoorzieningen.

1. Toekomstbestendig stedelijk waterbeheer

Het focusprogramma ‘Waardevol water’ wil een oplossing bieden voor het tactisch gat bij stedelijk waterbeheer. Het tactisch gat is de leemte tussen bestuurlijke ambities voor de inrichting van de buitenruimte en de operationele realisatie van die inrichting. Voor de waterinfrastructuur in de bebouwde omgeving zijn bijvoorbeeld strategische ambities voor klimaatadaptatie, waterkwaliteit en circulariteit. Hoe deze ambities in een concrete situaties geprioriteerd en vervolgens met toetsbare normen gedimensioneerd moeten worden vraagt om zowel afstemming over meerdere beleidsterreinen als om verbinding van ambities met operationele inrichtingseisen. Stichting RIONED wil met het focusprogramma ‘Waardevol water’ een handreiking bieden waarmee gemeenten transparant strategische ambities vertalen in normen voor toekomstbestendige inrichting van water in elke wijk. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met projectmanager Ton Beenen (Stichting RIONED). 

2. Personeelstekort

Het op de RIONEDdag gelanceerde focusprogramma ‘Operatie Sterk Water’ heeft als doel het werk voor water in de schijnwerpers te zetten, nieuwe collega’s voor de sector te winnen en het delen van vakkennis en ervaring te bevorderen. De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de eerste stap vooral gericht is om het vakgebied actief, frequent en positief onder de aandacht te brengen. Daarnaast gaat de Monitor gemeentelijke watertaken ons dit jaar meer inzicht geven in de omvang van het personeelstekort. We gaan aan de slag met het maken van een website en denken na over marketing materiaal. Vervolgens gaan we mooie verhalen van stedelijk waterbeheerders en professionals, die vertellen over de glans van hun vak ophalen en willen we het werk in de branche gaan illustreren. Heeft u vragen? Neem contact op met projectmanager Saskia Holthuijsen (Stichting RIONED). 

3. Duurzame hemelwatervoorzieningen

Het focusprogramma voor duurzame hemelwatervoorzieningen concentreert zich op kennisontwikkeling om de levensduur van infiltratievoorzieningen te verlengen. Met de drietrap ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ van hemelwater zien we een trend waarbij niet alleen gescheiden stelsels worden aangelegd, maar er ook aanzienlijk wordt geïnvesteerd in infiltratievoorzieningen. Er zijn talloze mogelijkheden om hemelwater te infiltreren, waarbij de afgelopen decennia veel ervaring is opgedaan. Maar waar bevinden we ons momenteel in de leercurve? Weten we precies waar we op moeten letten bij het beheer, de aanleg en het ontwerp van infiltratievoorzieningen om een levensduur van tientallen jaren te waarborgen? En wanneer functioneert een voorziening goed op het gebied van hydraulica én milieuhygiëne? Deze vragen vormen de kern van ons programma voor duurzame hemelwatervoorzieningen. Heeft u vragen? Neem contact op met projectmanager Marleen Arntz (Stichting RIONED). 

Alle nieuwsberichten