Nieuws

Drie kennisorganisaties werken samen aan datastandaarden

Publicatiedatum 13 november 2023

Data en informatie spelen een steeds belangrijkere rol bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Kennisorganisaties CROW, Stichting RIONED en Norminstituut Bomen slaan de handen ineen en ondertekenden vrijdag 10 november een samenwerkingsovereenkomst. Ze gaan hun datastandaarden voor respectievelijk rioleringen, bomen en beheer openbare ruimte afstemmen en verbinden.

V.l.n.r. Pieter Litjens (CROW), Hilde Niezen (Stichting RIONED) en Marc Meijer (Norminstituut Bomen) Foto: Rob Voss FotografieVergroot afbeelding

De samenwerking is een belangrijke volgende stap naar soepele informatie-uitwisseling voor een doelmatig beheer en inrichting van de openbare ruimte en het realiseren van grote maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en verouderende infrastructuur.

Samen kennis ontwikkelen

CROW, Stichting RIONED en Norminstituut Bomen zijn kennisorganisaties die elk voor hun eigen domein afgelopen jaren al mooie stappen hebben gezet. CROW heeft met het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) een sterke basis gelegd waarmee overheden de kenmerken en locaties van alle objecten in de buitenruimte kunnen vastleggen in hun beheersoftware. Stichting RIONED en Norminstituut Bomen faciliteren met hun sectorale standaarden belangrijke toepassingen in het stedelijk waterbeheer (riolering) respectievelijk boombeheer, zoals aanleg, inspecties en onderhoud.

Programma BORIUS

De nieuwe samenwerking is onderdeel van het Programma BORIUS, dat staat voor Beheer Openbare Ruimte Informatie- en UitwisselStandaarden. Dit initiatief van de kennisorganisaties met een groep publieke opdrachtgevers zorgt voor nieuwe en integrale toepassingen, betere implementatie en onderlinge afstemming. Zodat overheden in staat zijn data beter te verzamelen, vast te leggen, uit te wisselen, te analyseren en te publiceren. Marktpartijen kunnen dankzij de betere standaarden innovatieve tools en services leveren.

Pieter Litjens, directeur CROW, vertelt waarom het programma impact gaat hebben: “Als kennisorganisaties willen we de randvoorwaarden organiseren zodat de overheden hun werk beter kunnen doen. Om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen én om onze openbare ruimte en infrastructuur, duurzaam, doelmatig en met zo min mogelijk overlast te beheren. Daarvoor moeten overheden kunnen beschikken over actuele en betrouwbare informatie over hun assets. Daarom bundelen we onze kennis en kracht om dit met informatiestandaarden te realiseren.”

Pionieren met impact

Hilde Niezen, directeur van Stichting RIONED, zegt daarover: “Deze samenwerking geeft nieuwe mogelijkheden om het pionierswerk uit de stedelijk watersector te combineren met de ontwikkelingen en slagkracht van de andere sectoren. Het geeft een impuls aan de vastlegging en vooral uitwisseling en ontsluiting van beheerdata voor allerlei toepassingen, met voordelen voor iedereen. Ook zijn toepassingen in de ene sector eenvoudiger elders over te nemen.”

Elkaar versterken

Marc Meijer, directeur van het Norminstituut Bomen, vult aan: “We zijn blij dat we alle drie vanuit stevige posities in onze eigen sectoren elkaar kunnen aanvullen en versterken. We nemen elk onze verantwoordelijkheid om onze standaarden op elkaar te laten aansluiten. Boombeheerders kunnen door deze samenwerking gaan profiteren van ontwikkelingen in andere domeinen, en wij kunnen onze expertise delen met anderen, een mooie win-win!”

De drie kennisorganisaties zijn tevreden met deze start van de samenwerking. Zo dragen ze vanuit hun eigen expertise bij aan één gezamenlijk doel: datastandaarden vastleggen en beschikbaar stellen voor de beheerders van de openbare ruimte.

Alle nieuwsberichten