Nieuws

Data ligging riolering hard nodig

Publicatiedatum 22 maart 2021

De gebouwde omgeving aardgasvrij maken voor 2050 vergt kennis en data van de ondergrond. Snel meer inzicht krijgen in hoe druk het is in uw gemeente in de ondergrond is noodzakelijk. Op dit moment hebben veel gemeenten geen beeld van de complexiteit in de ondergrond. De VNG pilotkaart met daarin rioleringsdata volgens de GWSW-standaard maakt de ondergrondse situatie inzichtelijk.

Gemeenten die de gegevens van de ligging van de riolering hebben aangeleverd op de GWSW-server van Stichting RIONED en ingestemd hebben om deze data op PDOK als open data te delen, maken mogelijk dat de rioleringsdata gebruikt wordt bij de voorbereiding en planning van werkzaamheden in de ondergrond. Zo wordt duidelijk waar wel of geen plaats is voor bijvoorbeeld warmteleidingen, infiltratievoorzieningen of het planten van bomen. En kunnen hoge kosten in de toekomst worden voorkomen. 

Maak een VNG pilotkaart waarop u kunt zien hoe vol de ondergrond is.

VNG heeft samen met TTE adviseurs, de gemeente Hoorn en de gemeente Hilversum in een pilot onderzocht of het mogelijk is om op basis van open beschikbare data een kaart te maken die aangeeft hoe ‘druk’ het in de ondergrond is. Uit de pilot blijkt dat het inderdaad mogelijk is zo’n kaart te maken die de geschikte en kansrijke plekken voor succesvolle ingrepen in de ondergrond toont. 

Veel gemeenten hebben al aangegeven dat ze graag zo’n kaart willen hebben voor hun eigen grondgebied. Daarom is de VNG nu bezig om de kaart beschikbaar te maken voor alle gemeenten. De VNG maakt de kaart op basis van landelijk beschikbare open data (o.a. ligging hoogspanningsnetten, gasnetten, elektriciteitsnetten, bebouwing, BGT). De ligging en omvang van de riolering is via de GWSW-server en PDOK beschikbaar voor een groeiende groep gemeenten.

Kijk in deze lijst of uw gemeente al rioleringsdata heeft aangeleverd. Staat uw gemeente er niet bij, lees dan verder wat u kunt doen.

Voorbeeld van een kaart die aangeeft hoe ‘druk’ het in de ondergrond is.Vergroot afbeelding

Wat moet u doen om zo’n kaart te krijgen voor uw gemeente?

Heeft uw gemeente al gegevens over de ligging van de riolering aangeleverd op de GWSW-server van Stichting RIONED, en toestemming gegeven om deze data op PDOK als open data te delen? Dan wordt uw gemeente automatisch meegenomen als de kaart wordt gemaakt. Voor de zekerheid verzoekt VNG extra te controleren of de gegevens nog actueel zijn, maar in principe hoeft u niets te doen.

Heeft uw gemeente al gegevens aangeleverd bij Stichting RIONED over de ligging van de riolering, maar nog geen toestemming gegeven om deze data op PDOK als open data te delen?
Geef voor 15 april 2021 toestemming aan RIONED geeft om de data op PDOK te zetten, dan neemt de VNG uw gemeente ook mee als zij de kaart maken. Toestemmingen geven doet u door een e-mail te sturen naar Stichting RIONED via gwsw@rioned.org

Heeft uw gemeente nog geen rioleringsdata op de GWSW-server van Stichting RIONED gezet?
Als u voor 15 april 2021 de data aanlevert kunnen deze gegevens meenemen bij het maken van de kaarten. Op Hoe komen ook uw rioleringsdata op de GWSW-server en PDOK leest u hoe u de gegevens kunt aanleveren.

Vragen?

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met Gerdien van de Vreede via gerdien.vandevreede@vng.nl

Heeft u vragen over hoe u de data het beste kunt aanleveren, of hoe u toestemming kunt geven voor het gebruik van de data? Neem dan contact op met het team Data & Standaardisatie van Stichting Rioned via gwsw@rioned.org.

Alle nieuwsberichten