Nieuws

BORius-initiatief geïntroduceerd op NCBOR

Publicatiedatum 05 mei 2022

Op 21 april 2022 vond in Helmond het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte plaats. CROW en Stichting RIONED gaven daar in een volgepakte zaal een toelichting op de voorgenomen ontwikkeling van een samenhangende set datastandaarden voor het vastleggen, uitwisselen en delen van object- en projectgegevens onder de werktitel BORius. We leggen de essentie van BORius-programma uit.

In gastgemeente Helmond kwamen honderden beheerders en beheermanagers bij elkaar om tijdens het NCBOR de ontwikkelingen en innovaties in het vakgebied te bespreken. Het bleek een uitstekend podium om het BORius-initiatief voor het eerst publiekelijk te bespreken.

Databehoefte van gemeenten staat centraal

De NCBOR-sessie werd in een volle zaal afgetrapt door Boris Hommes van gemeente Maastricht. Hij vertelde een eerlijk en bevlogen verhaal over hoe hun gemeente bezig is om de beheerdata op orde te krijgen en te houden. Dat is best lastig want vele knelpunten in werkprocessen, projecten, applicaties, menselijke vaardigheden en personele capaciteit spelen daarbij een rol. De gemeente is nu planmatig bezig om die zaken te verbeteren. Daar is een betere inrichting van het ICT- en applicatielandschap voor nodig. Maastricht is daarom een van de deelnemers in een initiatief van inmiddels meer dan 20 gemeenten om tot een centrale objectenregistratie (CORE) te komen.

Harro Verhoeven van CROW gaf vervolgens een toelichting op het CORE-initiatief, waarbij hij onder meer liet zien dat zo’n voorziening alleen kan slagen als de onderdelen en bestaande data op basis van standaarden en standaardprocedures gecombineerd, opgewerkt, uitgewisseld en gebruikt kunnen worden. Het CORE-initiatief is daarom ook een van de aanjagers van het BORius-ontwikkelprogramma.

De essentie van BORius

Eric Oosterom gaf namens CROW en Stichting RIONED een toelichting op het beoogde BORius-ontwikkelprogramma. BORius is een werktitel voor ‘Beheer Openbare Ruimte Informatie- en Uitwisselstandaarden’, de toekomstige set informatiestandaarden voor integraal ontwerpen, realiseren en beheren (assetmanagement) van de openbare ruimte.
Het GWSW en IMBOR zijn belangrijke bouwstenen voor en zullen op termijn opgaan in de BORius-standaard. Zoals de GWSW-standaard voor steeds meer werkprocessen alle aspecten van de data-uitwisseling en -registratie uniformeert, zal BORius dat gaan doen voor alle BOR-domeinen. Dit betekent dat BORius de beheerders en hun (contract)partners gaat helpen om data goed vast te leggen, te controleren, uit te wisselen, te verbeteren en te ontsluiten. Dat leidt voor beheerders tot beter inzicht, betere analyses, betere beslissingen, meer grip, minder dataverlies, minder (meer)kosten, minder gedoe en betere borging.
De BORius informatiestandaarden zijn onderdeel van een grotere transitie naar datagestuurd werken en digitalisering binnen de bouw- en beheersector. Ze gaan bovendien voor het fysieke domein de invulling bieden van de Common Ground-visie (VNG) en de Interprovinciale Data Agenda (IPO).

Op NCBOR 2023 is BORius volop uit de startblokken

Op dit moment zit het BORius-programma in de verkenningsfase. Er is een visiedocument en een globale business case opgesteld. Op basis daarvan proberen we de volgende vragen te beantwoorden: 

  • Wie herkent en onderschrijft de visie, behoeften en ambities? 
  • Wie wil meebouwen? 
  • Welke relevante ontwikkelingen lopen al elders (we willen geen dubbeling!)?
  • Hoe verkrijgen we startfinanciering, programmafinanciering en uiteindelijk ook financiering van de BORius-beheerorganisatie? 
  • En daarmee: hoe snel kunnen we stevig aan de slag?

Het BORius-team is nu een routekaart en een propositie aan het opstellen om tot intentieverklaringen te komen van een flink aantal assetmanagementorganisaties. Daarna wordt een programmaplan gemaakt. Zodra daarvoor voldoende concrete steun is toegezegd, kan het echte werk beginnen. 

Omdat we zowel tijdens de verkenning als in de NCBOR-sessie veel positieve reacties kregen, verwachten we dat het BORius-programma later dit jaar al van start kan gaan en dat we tijdens het NCBOR 2023 de eerste resultaten kunnen presenteren. Het volgende NCBOR, in Den Haag, wordt een bijzondere jubileumeditie, die door CROW wordt georganiseerd in samenwerking met de City Deal Openbare Ruimte en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees meer over BORius en download het BORius visiedocument. Bekijk de terugblik van CROW op NCBOR (link volgt zsm).

Belangstelling in het BORius-programma? Meld u aan!

CROW en Stichting RIONED nodigen alle overheden en bedrijven die belangstelling hebben in het BORius-programma uit om zich aan te melden via gwsw@rioned.org, zodat duidelijk wordt hoe groot het draagvlak en de behoefte zijn (inclusief de financiële mogelijkheden).

 

Alle nieuwsberichten