In het nationale regenwaterbeleid is duurzaamheid het uitgangspunt. Het beleid steunt op vier pijlers: aanpak bij de bron; regenwater vasthouden en bergen; regen- en afvalwater gescheiden afvoeren; integrale afweging op lokaal niveau. Aanpak bij de bron Om verontreiniging van regenwater zo veel mogelijk te voorkomen, is aanpak bij de bron noodzakelijk. Denk aan het beperken

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel