De gemeentelijke grondwaterzorgplicht is alleen van toepassing op het treffen van waterhuishoudkundige maatregelen in de openbare ruimte (art. 3.6 lid 1 Waterwet). De gemeente is niet verplicht om maatregelen te nemen op particuliere percelen, dat is de eigen verantwoordelijkheid van particulieren. Eigenaren moeten immers zelf zorgen voor een goede staat van de percelen en gebouwen die zij bezitten. Waar nodig moeten zij zelf waterhuishou

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel