Lijnafwatering voert regenwater bovengronds af naar een voorziening. De goten bestaan uit prefab onderdelen met aan de bovenzijde een rooster.

Werking
Het water stroomt onder vrijverval af naar de voorziening.

Ontwerp
De maximale afstand waarover u het regenwater via afvoergoten kan laten transporteren is afhankelijk van de afmetingen van de goot, het afvoerende oppervlak en het verhang van de goot. In de praktijk zijn transportafstanden haalbaar van circa 50 tot 150 meter. Voor het ontwerp van de afvoergoten kunt u de volgende uitgangspunten hanteren:

  • om een goede afvoer te verkrijgen is een minimaal verhang van 3‰ gewenst. Bij zettingsgevoelige grond is 5‰ gewenst;
  • de wegen hebben een dwarsverhang naar de goot van minimaal 1% en bij voorkeur 2%;
  • water op straat, te bepalen voor twee situaties:
  1. aangeven met welke frequentie de goot gemiddeld overstroomt;
  2. aangeven wat de breedte van de waterspiegel op het straatoppervlak is bij overstromen van de goot bij ontwerpbuien met een (aantal) nader vast te stellen herhalingstijd(en).

 

Beheer
Goten dient u vrij van vuil en onkruid te houden om de afstroming te waarborgen. Te diepe goten kunnen het reinigen bemoeilijken.

Overig
Vooral de brandgangen en aanliggende tuinen verdienen nadere aandacht. De brandgangen en tuinen zullen na verloop van tijd ten gevolge van zettingen zakken. Dit geldt ook voor de wegen. Soms besluit de gemeente de wegen echter na verloop van tijd op te hogen. Als de gemeente de brandgangen niet gelijktijdig met de wegen, of helemaal niet, ophoogt, kunnen problemen ontstaan met oppervlakkige afvoer van afgekoppeld water naar de infiltratievoorziening.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel