Kosten per vierkante meter

Figuur A geeft de kostprijs (prijspeil 1 januari 2021) van traditioneel afkoppelen per m2 weer, afhankelijk van het te bereiken afkoppelpercentage. Traditioneel afkoppelen betekent afkoppelen gebaseerd op dezelfde grondslagen en veiligheid tegen water op straat als het oorspronkelijke gemengde rioolstelsel. Gemiddeld kost afkoppelen € 48 per m2 aangesloten oppervlak, exclusief btw. Natuurlijk zijn er grote verschillen. Zo is afkoppelen aanzienlijk minder duur als in de buurt oppervlaktewater met voldoende capaciteit aanwezig is, de bodem goed doorlatend is en het grondwaterpeil laag is. De kosten nemen toe als bijvoorbeeld straten smal worden (weinig ruimte voor twee buizen) of grondwaterbemaling nodig is.

Figuur A Kostprijs van traditioneel afkoppelen afhankelijk van het te bereiken afkoppelpercentage Vergroot afbeelding

Kosten volledig afkoppelen in Nederland

Op basis van deze kosteninschatting kost het volledig afkoppelen van alle gemengde riolering in Nederland grofweg zo'n € 60 miljard, inclusief btw. Omgerekend betekent dit uiteindelijk jaarlijks een extra kostenpost van ongeveer € 3,0 miljard, inclusief btw. Dit vergelijkbaar met de huidige totale jaarlijkse kosten voor riolering en rwzi samen.

Op de volgende pagina vindt u een onderbouwing van deze kosten.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel