Straat- en trottoirkolken, lijngoten en roostergoten Er bestaan verschillende soorten kolken. Er zijn voor drie soorten kolken kostenkengetallen opgesteld: straat- en trottoirkolken, lijngoten en roostergoten. Onder kolken en kolkaansluitleidingen komt aan bod: Aanleg: De kosten van graafwerkzaamheden, materialen en het maken van de aansluiting vormen samen de

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel