De afgelopen jaren is op veel plaatsen invulling gegeven aan integrale planvormen zoals gemeentelijke waterplannen, stroomgebiedsvisies en omgevingsplannen. De daarmee geïnitieerde nauwere samenwerking tussen met name gemeenten en waterschappen verschuift langzaam maar zeker van ‘incidenteel en projectmatig’ naar ‘structureel en procesmatig’. Een consequentie daarvan is dat ook de informatieuitwisseling en gegevens

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel