Assetmanagement vraagt om een integrale afweging tussen de lange en de korte termijn. Bij te veel focus op de korte termijn is sprake van een cultureel dilemma. Dan moet vanuit het perspectief van organisatiecultuur iets veranderen aan de overtuiging van de medewerkers, zodat er meer focus komt op de lange termijn. Dit is zeer waarschijnlijk per functie of afdeling binnen een organisatie anders. Bij deze dimensie vinden de beleidsmedewerkers waarschijnlijk dat zij in figuur 1.1 verder naar rechts staan dan de storingsmonteurs. Zij zijn daardoor dan ook sneller bereid de gewenste verandering (meer aandacht geven aan de lange termijn) op te volgen. U kunt zich dan met name richten op de groepen die een groter cultureel dilemma hebben.

In elk hoofdstuk van dit boek komen steeds enkele relevante dimensies aan de orde. Ze staan in de kantlijn met daarbij de gewenste overtuiging voor het ontwikkelen van goed asset- management. Maar deze overtuiging is mede afhankelijk van de organisatiedoelstellingen. Door uw eigen organisatie hieraan te spiegelen, kunt u nagaan in hoeverre de overtuiging
in uw organisatie en de uiteindelijk gewenste situatie al op elkaar aansluiten of juist niet. Hiermee maakt u het culturele dilemma van uw organisatie bij die dimensie zichtbaar.

Als u met een dimensie een cultureel dilemma in uw eigen organisatie herkent, staat u nog voor een te nemen besluit: is het nu verstandig om de organisatiecultuur, onze overtuiging, los te laten? In die fase wilt u meestal nog niet overgaan tot actie om het onderdeel meteen in te voeren. Dit geeft aan waarom veranderingen vaak langzaam tot stand komen. U kunt vanuit een project wel zeggen dat iets moet, maar de betrokkenen zelf zijn nog niet zover dat zij het voordeel al accepteren. De collectieve ervaring weegt nóg zwaarder, waardoor het onderwerp in eerste instantie niet landt. Door de confrontatie met de cultuurdimensie merkt u dat u niet de enige bent die met een mogelijk dilemma worstelt. Toch is het juist de boodschap van deze handreiking dat het betreffende onderwerp en de geboden hulpmiddelen op termijn voordelig zijn voor de organisatie als geheel.

Misvattingen

Er zijn soms misvattingen over het betrekken van organisatiecultuur in de ontwikkeling van de organisatie. Enkele voorbeelden die mogelijk wel waar zijn, maar die we dus niet vanuit organisatiecultuur behandelen:

  • Cultuur is soft, dus daar hebben we het niet over bij technische mensen onderling.
  • Assetmanagement is een lastige Engelse kreet, met diverse betekenissen: de eerste culturele belemmering is al opgeworpen.
  • Persoonlijke overtuigingen, vooral onzekerheid en negatieve ervaringen met verander- trajecten, belemmeren het invoeren van een nieuw of aanvullend managementsysteem. 
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel