Principe van de methode (van buitenaf)

Verwijder ter hoogte van de inlaat in een betonnen riool de eventuele verharding en graaf het riool op die plek vrij. Verwijder de inlaat en een deel van de aansluitleiding. Voor herstel van de inlaatfunctie zijn drie methoden mogelijk:
  • Na uitwendige reiniging brengt u een renovatieblok aan met snel hardende specie. Na uitharding kunt u een deel van de aansluitleiding vervangen.
  • Bij kunststof riolering kunt u een nieuwe inlaat (knevel-, klik- of keilinlaat) aanbrengen.
  • Koppel nadat u een leiding hebt gerelined (totaalliner) de opgegraven inlaat los. Verwijder (ruim) de betonnen wand bij de oude inlaat. Boor een gat in de lining voor een nieuwe inlaat (knevel-, klik- of keilinlaat). Sluit de oude aansluiting, inclusief (zettings)mof, hierop aan. Vul de ruimte rondom de nieuw aangebrachte inlaat op met betonmortel. In plaats van een knevel-, klik- of keilinlaat kunt u ook een inlaat op de liner lamineren.
N.B. Inlaten bij een aangebrachte deelreparatie worden in de regel alleen van binnenuit opengeboord. Inlaatreparatie van binnenuit komt bij Robottechnieken aan bod.

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

Het aanbrengen van een nieuwe inlaat neemt ongeveer een half tot één uur in beslag, exclusief de tijd voor opbreek-, graaf- en herstelwerkzaamheden voor de verharding.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

  • Sluit rond de reparatieplek waar nodig de rijbaan (deels) af.
  • Vang de afvoer via de inlaat tijdelijk op.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

  • Het renovatieblok is een betonnen zadelstuk met een pvc-inlaat, diameter 125 of 160 mm. Naast het zadelstuk kunt u ter plekke op maat gemaakte materialen gebruiken.
  • De knevel-, klik- of keilinlaat is geheel van kunststof.

Toepassingsgebied

De methode kunt u toepassen bij alle riolen met een diameter van 250 tot 2.500 mm en eventueel groter.

Toepassingsbeperkingen

Als u op de betreffende plek niet mag graven, kunt u geen inlaatreparaties van buitenaf uitvoeren. Dan kunnen robottechnieken een alternatief zijn voor herstel van binnenuit. Ook een hoge grondwaterstand kan een belemmering zijn.

Levensduur en garantie

De levensduurverwachting is sterk afhankelijk van de reparatietechniek en de gebruikte materialen, maar is over het algemeen lang.

Principeschets

Figuur A Principeschets van inlaatreparatieVergroot afbeelding

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

Inlaat 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel