Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Infoblad Bouwbesluit 2012 (2015, herziene versie)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 20,-
Leden € 10,-

Riolering en gemeentelijke watertaken

In het Bouwbesluit 2012 is de aansluitplicht verdwenen. Maar om het functioneren van het openbare riool zeker te stellen, kunnen gemeenten nu makkelijker eisen stellen aan gebouweigenaren. Enkele mogelijkheden die het Bouwbesluit 2012 biedt, bleken echter niet helemaal duidelijk. Daarom hebben Stichting RIONED, het ministerie van BZK, NEN, Uneto-Vni en het ISSO gezamenlijk een toelichting op de mogelijkheden geschreven.

Het Infoblad Bouwbesluit 2012 - Riolering en gemeentelijke watertaken is in 2015 aangepast omdat het weigeren van regenwater op grond van alleen het Bouwbesluit ook bij nieuwbouw niet mogelijk is. Een  gemeente heeft ook bij nieuwbouw van woningen een verordening of maatwerkvoorschrift nodig om regenwater te weigeren. Alleen het Bouwbesluit blijkt niet voldoende en dat stond verkeerd in de vorige versie. Het infoblad bevat alle juridische informatie over het regelen van de fysieke aansluiting.