‘Watervelden’ in Helmond: met afkoppelen anticiperen op regenwateroverlast

Rond de eeuwwisseling was het gemengde rioolstelsel in de Luchtvaartbuurt van Helmond toe aan vervanging. Daarnaast kon de openbare ruimte in de wijk wel een facelift gebruiken. In het waterbeleid van de gemeente waren het vasthouden en zichtbaar maken van schoon water belangrijke uitgangspunten. Daarom besloot zij een gescheiden riool aan te leggen en het schone regenwater (deels via infiltratieriolen) naar meerdere speelvelden af te voeren. Het systeem functioneert nu ruim 13 jaar naar tevredenheid. De velden staan zo’n vijf à tien keer per jaar enige uren onder water, met plassen van 10 tot 20 cm diep. Een enkele keer zijn de plassen 50 cm diep, dan zijn de velden na twee dagen weer droog. Van wateroverlast is tot nu toe geen sprake. Met afkoppelen naar ruime groenvoorzieningen is extra buffercapaciteit voor regenwater gerealiseerd, een eenvoudige maatregel om regenwateroverlast rond woningen te voorkomen.

Meer informatie hierover vindt u in Helmond.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel