Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Voor publiek en bestuur

Handboek voor de watervriendelijke tuin (2018)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 35,-
Leden € 25,-
Publicatie die medewerkers en klanten van tuincentra (én gemeenten en waterschappen) informeert over concrete maatregelen voor een watervriendelijke en hittebestendige tuin. 

Tuincentra zijn belangrijke informatiebronnen voor bewoners én partners voor gemeenten en waterschappen in het stimuleren van tuinen die water infiltreren en vasthouden. Het ‘Handboek voor de watervriendelijke tuin’ bestaat uit een algemeen informatief deel en negentien infobladen met concrete maatregelen. De infobladen zijn los te gebruiken. 

Het Handboek voor de watervriendelijke tuin is een initiatief van Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en Tuinbranche Nederland. De samenstelling was in handen van Atelier Groenblauw. Stichting RIONED, STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben bijgedragen aan de realisatie.

Losse infobladen:
Plaats een regenton
Werken aan een gezonde bodem
Makkelijke planten voor een schaduwtuin
Makkelijke planten voor een natte tuin
Makkelijke planten voor een zonnige tuin
Makkelijke planten voor een droge tuin
Leg een gazon aan
Plant een heg
Plant een boom
Vergroen je balkon
Maak een geveltuintje
Waterpasserende verharding
Maak een goot
Maak een regenwatervijver
Maak hoogteverschillen in je tuin
Vergroen je dak
Maak een groene gevel
Begin een moestuintje
Een tuin vol vogels bijen en vlinders