Grondwaterstanden vormen een centraal onderdeel van het grondwateronderzoek. Het is belangrijk inzicht te krijgen in de regionale en lokale grondwaterstroming en fluctuaties van de grondwaterstanden (hoge en lage grondwaterstanden). Voor een onderzoek naar grondwateroverlast en/of -onderlast is met name de freatische grondwaterstand relevant. Deze wordt vaak beïnvloed door de stijghoogte in het onderliggende watervoerende pakket. Het vers

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel