Natuurlijke oorzaken Natuurlijke omstandigheden verhogen de grondwaterstand vaak:  Lange perioden van regen kunnen het peil decimeters doen stijgen. Dat kan net genoeg zijn om bijvoorbeeld diepe kelders in te stromen of zelfs in kruipruimten als het grondwaterpeil al van nature vrij hoog is. Kwel kan hetzelfde effect hebben als langdurige regen. De bodemgesteldheid kan van invloed zijn op

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel