Rioolheffing De rioolheffing (art. 228a) heeft het karakter van een bestemmingsheffing. De gemeente kan hiermee collectieve maatregelen bekostigen die zij noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering, en overige maatregelen voor hemel- en grondwater. Vrijwel alle gemeenten hebben een eigen Verordening rioolheffing. Bij de ontwikkeling en de vaststelling hiervan maken gemeenten vaak gebruik van de Mod

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel