Indicatieve onderzoeksmethoden

Visuele inspectie

Werking: Op enkele locaties worden de putten geopend en foto’s genomen van de (afval)waterstroom tijdens droog weer, zodat alleen dwa door het riool stroomt. Tijdens neerslag worden dezelfde putten geopend. Op basis van foto’s wordt visueel vastgesteld of de stroom toeneemt of gelijk blijft. Een aanmerkelijke toename van het debiet/de waterstand duidt op hemelwateraansluitingen op het vuilwaterriool.

Kenmerken: Een eenvoudige en snelle methode om indicatief vast te stellen of hemelwateraansluitingen aanwezig zijn. Nadeel is dat u alleen weet dat er foutaansluitingen zijn en niet op welke plek.

Gegevensanalyse (riool)gemaal

Werking: De pompgegevens (draaiuren en capaciteit) van de rioolgemalen en/of het hoofdgemaal worden naast de neerslaggegevens gelegd. Hieruit is indicatief te bepalen of en hoeveel verhard oppervlak op het vuilwaterstelsel is aangesloten.

Kenmerken: Bureaustudie waarbij vrij eenvoudig is te constateren of nader (gedetailleerd) onderzoek noodzakelijk is. Voor de neerslag zijn de etmaalgegevens van een van de 326 KNMI stations te gebruiken.

Debietmeting

Werking: Vergelijkbaar met gegevensanalyse (riool)gemaal, maar hier worden tijdelijke debietmeters in putten geplaatst. Hierdoor kunt u metingen laten doen in een (vrij te kiezen) deelsysteem.

Kenmerken: Veldinventarisatie en analyse van de meetdata. Hieruit volgt een grove indicatie van de hoeveelheid aangesloten oppervlak op het vuilwaterstelsel. Dit is een goede methode om het onderzoeksgebied in te perken, voordat u gedetailleerder vervolgonderzoek laat uitvoeren.

Temperatuurmeting in/vanuit putten

Deze methode is dezelfde als beschreven in Foutaansluitingen afvalwater op hemelwaterriool (onderdeel indicatieve onderzoeksmethoden). 

Exacte(re) onderzoeksmethoden

Gegevensanalyse drukrioolgemalen

Werking: De draaiuren van drukrioolgemalen worden geregistreerd en geanalyseerd. Neemt het aantal draaiuren tijdens neerslag(perioden) toe, dan verpompt het stelsel waarschijnlijk hemelwater. Het perceel of de percelen die op het drukrioolgemaalzijn aangesloten, zijn bekend en kunt u aanschrijven.

Kenmerken: Bureaustudie of veldinventarisatie (afhankelijk van aanwezigheid van telemetriesysteem), waarbij op basis van draaiuren eenvoudig is te constateren welk perceel of welke groep percelen hemelwater op de drukriolering loost.

Neveldetectie (of rookgasonderzoek)

Werking: In het stelsel wordt (achter het gemaal) onschadelijke disconevel geblazen. Komt de ‘rook’ uit regenpijpen of kolken tevoorschijn, dan zijn deze op het vuilwaterriool aangesloten.


Figuur A Nevel uit een kolk

Kenmerken: Een snelle en relatief goedkope methode. Afhankelijk van de diameter van de riolering en de woningdichtheid zijn per dag circa 200 woningen te controleren. Bovendien weet u exact welke aansluitingen foutief zijn. Nadeel is dat een waterslot/sifon de rook tegenhoudt.

Temperatuurmeting in leidingen (DTS-methode)

Deze methode is dezelfde als beschreven in Foutaansluitingen afvalwater op hemelwaterriool (onderdeel Exacte(re) onderzoeksmethoden).

Geluidsmeting (methode Riosonic)

Deze methode is dezelfde als beschreven in Foutaansluitingen afvalwater op hemelwaterriool (onderdeel Exacte(re) onderzoeksmethoden).

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel