Ten behoeve van bepaalde doelen (kennis of producten) kan  externe informatie benodigd zijn. In het algemeen gaat dit om incidentele informatieuitwisseling. Een voorbeeld is het verstrekken van een overzicht van overstortlocaties van een gemeente aan een waterschap ten behoeve van de functietoekenning in het waterbeheersplan van het waterschap. Als dergelijke informatieuitwisseling een structureel karakter krijgt, loont het om de aan de i

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel