Microcursussen

Laatst geac­tu­aliseerd 30 maart 2023

Opnieuw zijn er op de RIONEDdag vakinhoudelijke microcursussen. Tijdens een microcursus krijgt u, samen met een beperkt aantal vakgenoten, les van één of twee docenten in een onderwerp van uw keuze. In een microcursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de meest recente ontwikkelingen en ervaringen. Tijdens de cursus is er ruimte voor uw vragen en discussie.

Ouderwets rekenen tijdens een microcursus in 2022Vergroot afbeelding

U kunt tijdens deze RIONEDdag op donderdag 6 april 2023 (programma) kiezen uit maar liefst zeven microcursussen of sessies. De microcursussen starten allemaal om 13.00 uur en duren tot 14.30 uur.

d.d. 30-3-2023: Alle microcursussen zijn vol. U kunt zich nog aanmelden voor de sessies. Geef uw keuze door in het aanmeldformulier.

Aanmelden voor de RIONEDdag 2023

Hieronder hebben we de onderwerpen van de zeven microcursussen voor u op een rij gezet:

(VOL) Microcursus 1: Hydraulisch modelleren

Hydraulische modellen geven u inzicht in de werking van het stedelijk watersysteem. Inzicht dat u nodig hebt voor uw beheeractiviteiten. De kennisbank bevat veel informatie over modelleren die van belang is voor modelleurs en voor opdrachtgevers van modelstudies. Na deze microcursus bent u weer up-to-date. Wij introduceren u in het kennisbankonderdeel ‘Modelleren hydraulisch functioneren’, nemen u mee in de stappen van een modelstudie en geven u tips voor een optimaal resultaat. Erik Liefting (Partners4Urbanwater) en Didrik Meijer (Deltares)

(VOL) Microcursus 2: Het functioneren van een stelsel onderzoeken

Het functioneren van rioolstelsels kan in de praktijk flink afwijken van het beoogde theoretisch functioneren. Dat blijkt uit de vele meet- en onderzoeksprojecten van de afgelopen decennia. Hoe krijgt u als beheerder grip op het praktisch functioneren? Door onderzoek te (laten) doen naar het functioneren! U krijgt voorbeelden en tips. Johan Post (Partners4UrbanWater)

(VOL) Microcursus 3: Drainage in natte en droge perioden

Deze cursus behandelt ervaringen en aanbevelingen over drainage in stedelijk gebied. Welke aandachtspunten zijn er bij het ontwerpen? Hoe legt u drainage aan? Hoe voorkomt u dat u te veel draineert? Welke risico’s zijn er in droge perioden? Hoe kan drainage ingezet worden voor het aanvullen van grondwater? Hoe legt u drainage vast in het beheerpakket? Tijdens de cursus is er ook ruimte voor uw vragen over uw eigen situatie. Maria Rus (Almere) en Arnout Linckens (Aveco de Bondt) 

(VOL) Microcursus 4: Rioolheffing, wat valt er te kiezen?

Binnen de rioolheffing zijn er een aantal keuzes te maken over wie de gemeente als belastingplichtige kiest en op welke manier in de heffing betrekt. De keuze bepaalt het areaal en de mate van ‘eerlijke verdeling van de lasten’. Ook bespreken we of de keuzes die gemeenten nu binnen de rioolheffing maken nog wel passen bij de huidige gemeentelijke watertaken. Of is er verandering op komst? Arian Lam (Lam fiscaal)

(VOL) Microcursus 5: Wrp als vervanger voor een GRP

Met de invoering van de Omgevingswet verdwijnt de verplichting om een GRP op te stellen. In deze cursus behandelen we het alternatief: een Water- en rioleringsprogramma (Wrp). Dit is een facultatief programma als aanvulling op uw omgevingsvisie en -plan. In deze microcursus wordt besproken welke zaken u in een Wrp kan opnemen en hoe u de transitie van GRP naar Wrp het beste kunt voorbereiden, gezien de onzekerheid van invoering van de Omgevingswet. Karst Jan van Esch (Sweco) en Gert Dekker (Ambient)

(VOL) Microcursus 6: Zwavelzuuraantasting in het riool

In drukriolering kan H2S ontstaan. Vooral bij het lozingspunt op het vrijvervalstelsel kan dit leiden tot problemen met stank en aantasting. In deze microcursus wordt specifiek gekeken naar de aantasting van het riool door zwavelzuur. Op welke plekken kunt u aantasting verwachten en wat kunt u ertegen doen? Jeroen Langeveld (Partners4UrbanWater)  

(VOL) Microcursus 7: Onze vakwereld voor de jongprofessional en zij-instromer

Ondanks de personeelstekorten is er altijd een instroom van nieuwe mensen in ons vakgebied stedelijk waterbeheer. Deze microcursus geeft jongprofessionals en zij-instromers een overzicht van het vakgebied en hun taken als stedelijk waterbeheerder. Ook komt aan de orde welke informatiebronnen beschikbaar zijn om als starter goed te landen in de sector. In deze interactieve microcursus is er volop ruimte voor uitwisselingen van (eerste) ervaringen. Janine Leeuwis-Tolboom (Royal HaskoningDHV) en Milan van Reenen (trainee bij gemeente Almere)

Vragen?

Wilt u van een of meerdere microcursussen nog meer informatie? Neem dan contact op met Jay Jay Kleinendorst, projectmanager Stichting RIONED.

 

Aanmelden voor de RIONEDdag 2023