Microcursussen

Laatst geac­tu­aliseerd 11 maart 2022

Samen met een aantal vakgenoten les krijgen van één of twee docenten in een onderwerp van uw keuze, dat is een microcursus. In een microcursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de meest recente ontwikkelingen en ervaringen. Zo kunt u tijdens de RIONEDdag uw vakkennis uitbreiden en/of opfrissen.

Tijdens de RIONEDdag 2020Vergroot afbeelding

U kunt tijdens deze RIONEDdag 2022 (zie het hele programma) kiezen uit maar liefst zeven microcursussen. Tijdens de cursus is er ruimte voor uw vragen en discussie.
De microcursussen starten allemaal om 11.00 uur en duren tot 12.30 uur. De microcursussen beginnen iets eerder daarom zorgen we ervoor dat er koffie/thee aanwezig is in de microcursus-zaal. 
Er is een beperkt aantal plekken per cursus. In het aanmeldformulier kunt u uw keuze voor een van de zeven microcursussen doorgeven. De aanmeldknop vindt u onderaan deze pagina.

Hieronder hebben we de onderwerpen van de 7 microcursussen voor u op een rij gezet:

Microcursus 1: Voorkom ziek worden van stedelijk water

Hoe groot is de kans om ziek te worden na water op straat? Worden zwemmers ziek na een City Swim? Wat zijn de gezondheidsrisico’s bij een wadi? Heleen de Man (Sanitas-Water) gaat in op recente Nederlandse voorbeelden waar mensen ziek werden via water in de openbare ruimte. 

Microcursus 2: Hydraulisch modelleren in 2022

Hydraulische modellen geven u inzicht in de werking van het stedelijk watersysteem, hetgeen u nodig hebt voor uw beheeractiviteiten. De kennisbank bevat veel vernieuwingen op het gebied van modelleren die van belang zijn voor modelleurs en opdrachtgevers van modelstudies. Na deze microcursus bent u weer up-to-date. Erik Liefting (Partners4Urbanwater) en Didrik Meijer (Deltares) introduceren u in het kennisbankonderdeel ‘Modelleren hydraulisch functioneren’, nemen u mee in de stappen van een modelstudie en geven u tips voor een optimaal resultaat. 

Microcursus 3: Het functioneren van een stelsel onderzoeken

Het functioneren van rioolstelsels kan in de praktijk flink afwijken van het beoogde theoretisch functioneren. Dat blijkt uit de vele meet- en onderzoeksprojecten van de afgelopen decennia. Johan Post (Partners4UrbanWater) laat u zien hoe u als beheerder grip krijgt op het praktisch functioneren.

Microcursus 4: Koppelkansen klimaatadaptie aan energietransitie en vervangingsopgaves: Durf te regisseren!

Verschillende publieke en private partijen doen een claim op de ondergrond om daar hun assets te leggen. De ondergrondse ruimte is immers 'gratis' en een mooie plek voor dat wat je niet wilt zien. Maar in de ondergrond gaat alles langzamer dan bovengronds. Tunnels, riolering en leidingen hebben immers een andere levensduur dan bovengrondse infrastructuur. De ondergrond staat in een andere versnelling dan de bovengrond. Gelijkschakelen is onmogelijk, of toch niet? Marian Bertrums en Berry Kok (Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen GPKL) laten u zien wat de koppelkansen voor een gemeente kunnen zijn. 

Microcursus 5: Drainage in natte en droge perioden

Hoe leg je drainage aan? Hoe voorkom je dat je te veel draineert? Welke risico’s zijn er in droge perioden? Kan drainage ook ingezet worden voor aanvullen grondwater? Hoe leg je je drainage vast in het beheerpakket? Maria Rus (gemeente Almere) en Arnout Linckens (Aveco de Bondt) delen ervaringen en tips over drainage in stedelijk gebied. Welke aandachtspunten zijn er bij het ontwerpen? Heeft u vragen uit de eigen praktijk, stel ze hier. 

Microcursus 6: Natje, droogje, zoutje: juridische uitdagingen vanwege klimaatadaptatie

Op een begrijpelijke manier gaan Jan Jacobse en Ronald Pieterse (Justion Advocaten) in op de hoofdlijnen in de jurisprudentie op het gebied van wateroverlast, zoutschade en droogteschade.

Microcursus 7: Rioolheffing, wat valt er te kiezen?

Binnen de rioolheffing is er een aantal keuzes te maken over wie je als belastingplichtige kiest en op welke manier je die belastingplichtige in de heffing betrekt. De keuze bepaalt je areaal en de mate van ‘eerlijke verdeling van de lasten’. Arian Lam (Lam fiscaal) bespreekt onder meer of de keuzes die gemeenten nu binnen de rioolheffing maken nog wel passen bij de huidige gemeentelijke watertaken. Of is er verandering op komst? 

Wilt u van 1 of meerdere microcursussen nog meer informatie? Neem dan contact op met Jay Jay Kleinendorst, projectmanager Stichting RIONED.

 

Ik wil mij aanmelden voor de hele RIONEDdag.

Tijdens de RIONEDdag 2022 kunt u deelnemen aan verschillende programmaonderdelen. Er is keuze genoeg om uw vakkennis te verrijken. Bekijk het volledige programma van de RIONEDdag 2022

 

In het aanmeldformulier geeft u uw keuze op voor de kennistafels of sessies of microcursussen. Daarnaast geeft u ook aan of u wel of niet deelneemt aan het avondbuffet.

 

Aanmelden voor de hele RIONEDdag 2022