Kennistafels

Laatst geac­tu­aliseerd 11 maart 2022

Een terugkerend onderwerp op de RIONEDdag: de kennistafels. In korte rondes legt u contact met een gespreksleider en vakgenoten omtrent één bepaald onderwerp. Ook dit jaar vindt u uiteenlopende projecten, diensten en producten in de Expohal. Welke kennistafels hebben uw voorkeur?

De kennistafel van Vallei en Veluwe in 2019.Vergroot afbeelding

Hoe werkt het?

Na het betreden van de Expozaal kiest u uw eerste kennistafel van uw voorkeur. Na 13 minuten klinkt het signaal om de volgende kennistafel op te zoeken.

Met 25 kennistafels en vier ronden zijn er altijd interessante onderwerpen om iets over te leren. De kennistafels starten om 11.20 uur en duren tot 12.30 uur. In het aanmeldformulier meldt u zich aan voor 'kennistafels'.
 

Nieuwsgierig? Hieronder staan de onderwerpen van de 25 kennistafels voor u op een rij:

Kennistafel 1 t/m 6: Klimaat

1. CO2 reductie binnen het rioolbeheer - Ilse Ramaker (Roelofs en Rolsch Sewer)
2. Veilig en robuust watersysteem Vlaanderen - Geert Wellens (Aquafin)
3. Hoog water: gevolgbeperking - Jeroen Doornekamp (Rijkswaterstaat) en Kees Broks (STOWA)
4. Klimaatadaptatie op bedrijventerreinen - Freya Macke en Claudia Reuter (Arcadis) 
5. Investeringsvolume en ruimtegebruik van klimaatadaptieve maatregelen - Jeroen Rijsdijk en Glenn Morvan (Arcadis)
6. Climatescan & (inter)nationale kennisdeling over klimaatadaptieve maatregelen - Joey Koning (Hanzehogeschool Groningen)

Kennistafel 7 t/m 13: Kwaliteit en maatschappij

7. Kansen en risico's wadi's - Floris Boogaard (Hanzehogeschool Groningen)
8. Blootstellingsonderzoek naar asbestvezels tijdens freeswerkzaamheden in riolering - Frank Roskamp (gemeente Soest), Gert-Jan Warrink (gemeente Ooststellingwerf) en Rob Mensink (Sweco)
9. Handen en voeten geven aan circulariteit - Niels van Olffen en Sander Lubberhuizen (namens Stichting RIONED)
10. Position Paper van de afdeling Rioleringsbeheer - Rutger Maas (Vereniging afvalbedrijven)
11. Kwaliteit afstromend hemelwater; leidt grootschalige infiltratie tot de saneringsprojecten van de toekomst? - Marian Langevoort (TAUW)
12. Grondwaterneutrale kelderbouw in Amsterdam - Harry de Vries (namens gemeente Amsterdam) en Jeroen de Jong (Ingenieursbureau Amsterdam)
13. Verlaging grondwaterstand door verdamping en risico’s bij funderingen van bebouwing - Max Boerma (Aveco de Bondt)

Kennistafel 14 t/m 21: Werken met data

14. Betere modellen en afwaterprognoses - Jordie Netten (Nelen en Schuurmans)
15. Valideren van meetgegevens - Arjan Messelaar (Broks-Messelaar consultancy)
16. Afstroming toewijzen en beheren met de BGT-inlooptabel en -tool - Arnold van 't Veld (Nelen en Schuurmans)
17. Rioleringsdata voor GIS-, CAD-, 3D- en open data-toepassingen - Corné Helmons (HCI Infra namens Stichting RIONED)
18. Beheer van riolering met steeds meer informatie, hoe maak je daar optimaal gebruik van - Martijn Klootwijk (gemeente Breda) en Peter Meissen (Wateropleidingen)
19. Big Brown data: Nationale Rioolwater Monitor - Imke Leenen (H2Oké) en Bert Palsma (Stowa)
20. Risicogestuurd beheer vrij verval riolering: van data naar informatie - Jan Cornelis van der Vliet (Van der Vliet Water Advies) en Martin Braal (gemeente Capelle aan de IJssel)
21. Prognoses in de afvalwaterketen - Rien de Ridder (Waterschap Zuiderzeeland) en Wijnand Turkensteen (Waterschap Aa en Maas).

Kennistafel 22 t/m 25: Goede professionals

22. Samenwerken met talenten - Jaap Feil (Nationaal Watertraineeship)
23. Personele invulling van de gemeentelijke watertaken - Janine Leeuwis-Tolboom (RHDHV namens Stichting RIONED)
24. Succesvol voorbeeld van zij-instromers - Dries Jansma (gemeente Groningen)
25. NIEUW! Netwerk van jonge Professionals - Marlijn Steen (Stichting RIONED i.s.m. Nationaal Watertraineeship)

Ik wil mij aanmelden voor de hele RIONEDdag.

Tijdens de RIONEDdag 2022 kunt u deelnemen aan verschillende programmaonderdelen. Er is keuze genoeg om uw vakkennis te verrijken. Bekijk het volledige programma van de RIONEDdag 2022.

 

In het aanmeldformulier geeft u uw keuze op voor de kennistafels of sessies of microcursussen. Daarnaast geeft u ook aan of u wel of niet deelneemt aan het avondbuffet.

 

Aanmelden voor de hele RIONEDdag 2022