Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Evaluatie van sturing in stedelijke afvalwatersystemen (2017)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 20,-
Leden € 10,-

Samenvatting proefschrift Petra van Daal-Rombouts

Deze publicatie geeft de voor de praktijk meest relevante resultaten van het door Petra van Daal-Rombouts met succes afgeronde promotieonderzoek binnen het Kennisprogramma Urban Drainage. Petra ontwikkelde een methodiek voor beoordeling van het nut van sturing in stedelijke afvalwatersystemen en paste deze toe in de regio Eindhoven. De sturing beperkt het overstortende volume op rwzi Eindhoven met 33% en de ammoniumpieken in het effluent tijdens buien met 20%. De resultaten zijn een springplank voor optimalisaties in andere systemen. De beschreven methodiek, in combinatie met metingen en een gevalideerd model voor inzicht in het werkelijke functioneren van uw systeem, kunnen u helpen vooraf te bepalen of sturing ook in uw situatie gewenst en mogelijk is.

Het proefschrift zelf kunt u downloaden.