De resultaten van het meetprogramma verschillen per gemeente. Alle gemeenten voldoen met hun meetnet aan de eisen uit de Waterwet-vergunning. Het waterschap heeft een adviseur ingehuurd om de meetdata elk half jaar met de gemeente te bespreken. Dit dwingt de partijen met enige regelmaat naar de data te kijken. Vooraf analyseert de adviseur de data en alle bevindingen koppelt hij terug met de gemeente. Door de samenkomst van kennis van de dataa

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel