Infiltratiecapaciteit In drainagesystemen begrenst de maximale infiltratiecapaciteit de maatgevende hydraulische belasting. Deze infiltratiecapaciteit hangt af van de doorlatendheid van de buis gecombineerd met de doorlatendheid (k-waarde) van de bodem en de actuele grondwaterstand. Bij de bodemgesteldheid speelt ook de lokale grondverbetering rond de buis (gebruik van cunetzand, drainagezand of andere materialen) een rol.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel