Werkwijze

De inspecteur plaatst een debietmeter op de locatie in het stelsel waar hij het debiet wil meten.

Foto van debietmeter in put
Figuur A Debietmeter (Bron: UFM) Vergroot afbeelding

Bij onderzoek naar foutaansluitingen

De inspecteur plaatst tijdelijke debietmeters in putten van vuilwaterriolen. In een bureaustudie legt hij de debieten naast neerslaggegevens. Voor de neerslag zijn de etmaalgegevens van een van de 325 KNMI-stations te gebruiken.

Neemt het debiet tijdens neerslag(perioden) toe? Dan is waarschijnlijk verhard oppervlak op het vuilwaterstelsel aangesloten. Hoe meer het debiet toeneemt, hoe meer verhard oppervlak is aangesloten.

Toepassing

  • Nader onderzoek.
    Debietmetingen geven inzicht in het hydraulisch functioneren van het systeem. U kunt er bijvoorbeeld overstortvolumes en pompcapaciteiten mee controleren (monitoren).
  • Indicatief onderzoek voor foutaansluitingen.
    Met een debietmeting kunt u eenvoudig constateren of binnen een deelsysteem hemelwater in het afvalwaterriool terechtkomt. Dit is een goede methode om het onderzoeksgebied in te perken voordat u gedetailleerder vervolgonderzoek laat uitvoeren.

Beperkingen

  • Een debietmeting is vergelijkbaar met gegevensanalyse van een (riool)gemaal, maar dan voor een 'beperkt' deel van het stelsel.
  • De methode geeft alleen aan óf in dit deel een foutaansluiting voorkomt. Om de precieze locatie van deze foutaansluiting(en) te achterhalen, moet u nader onderzoek doen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel