De data die in deze LCA gebruikt zijn in de modellering zijn op verschillende manieren verzameld. Er is naar bestaande literatuur gekeken en er is gebruik gemaakt van modellen. Alle uitgangspunten en data zijn bekeken door de klankbordgroep. Specifieke aannames zijn geverifieerd bij experts. Met een uitgebreide set aan gevoeligheidsanalyses wordt inzicht gegeven in de bandbreedte van de resultaten.  Waar mogelijk zijn de data

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel