Reiniging en inspectie

Informeer bewoners tijdig als u vuilwater- en/of gemengde stelsels gaat reinigen en inspecteren. Dat kan via de lokale media en bewonersbrieven. Geef hierbij ook tips (bijvoorbeeld dekseltoiletpot dicht en eventueel met dweil afdichten) over hoe overlast of schade zoveel mogelijk is te voorkomen en bij wie mensen terechtkunnen als door de werkzaamheden problemen ontstaan. Inventariseer vóór de werkzaamheden of er locaties zijn waar al eerder calamiteiten waren, zodat u de aannemer en bewoners hierop kunt attenderen. Informatie hierover vindt u in het meldingenregistratiesysteem van uw gemeente.

Werkzaamheden in woningen

Bij sommige onderzoeken zijn werkzaamheden in woningen nodig, zoals bij neveldetectie, kleurstofonderzoek en geluidsmetingen (zie Inspectie voor waterkwaliteit). Informeer bewoners hierover door ruim van tevoren een brief te sturen met daarin het hoe en waarom van het onderzoek. Benadruk daarbij vooral het lokale belang, bijvoorbeeld dat de gemeente foutaansluitingen wil opsporen en verhelpen om fecaliën in de vijver, in onderlopende kelders of op andere ongewenste plekken in de leefomgeving te voorkomen. 

Zodra de meetdatum bekend is, stuurt u een tweede brief. Hierin laat u de bewoners weten op welke dag het onderzoek plaatsvindt. Ook kunt u ze dan vragen om per antwoordbrief of e-mail aan te geven welk deel van de dag ze aanwezig zijn en of ze bijvoorbeeld een uur van tevoren per sms een herinnering willen ontvangen.

Meer informatie vindt u in het kennisbankonderdeel Communicatie.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel