Er wordt wat af gegraven in Nederland en daarbij gaat het regelmatig mis. Hierdoor ontstaat schade aan ondergrondse kabels en leidingen en wordt de levering van gas en elektriciteit onderbroken. Graafschade raakt ons allemaal, kost geld en kan nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu. Begin dit jaar gaf Peter Spijkerman, directeur-hoofdinspecteur van toezichthouder Agentschap Telecom, al 'code oranje' af voor het aantal graafschades in relatie tot het KLO-doel om in 2018 als graafketen minder dan 25.000 graafschades te veroorzaken. Het KLO neemt Spijkermans oproep serieus en lanceert een landelijke campagne om het zorgvuldige graafproces conform de CROW 500-richtlijn in de gehele keten te stimuleren.

Concrete verbeterpunten

Graafwerkzaamheden kunnen tot gevaarlijke situaties leiden. Helaas bleek dat op 3 juni 2016 bij de gasexplosie op Urk. Door werkzaamheden aan het riool was een gaslek ontstaan, met een hevige brand en zes gewonden tot gevolg. Precies een jaar eerder had de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een rapport gepubliceerd over de gasexplosie in Diemen op 4 september 2014. Toen stroomde door graafschade gas in de liftschacht van een flatgebouw. Door de explosie die volgde, verloren twee mensen het leven en raakten er vijftien gewond. In zijn rapport noemde de OVV daarna drie concrete verbeterpunten: de informatie-uitwisseling van ondergrondse leidingen, het toepassen van de 'Richtlijn zorgvuldig graafproces' en het optreden van betrokkenen bij graafschade aan gasleidingen.

Nieuwe richtlijnen

De graafketen, onder leiding van het Kabel en Leiding Overleg (KLO), is direct met de verbeterpunten aan de slag gegaan. Kennisplatform CROW heeft samen met de graafketen twee richtlijnen herzien en samengevoegd: 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' (Richtlijn zorgvuldig graafproces, publicatie 250) en 'Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen' (publicatie 308). Daarnaast is de nieuwe richtlijn CROW 500 Schade voorkomen aan kabels en leidingen gemaakt. Deze beschrijft hoe alle betrokkenen veilig kunnen graven, onder andere door al in de initiatieffase rekening te houden met de aanwezige kabels en leidingen in de grond. Er moet voldoende tijd en geld zijn om de stappen uit de CROW 500 te kunnen doorlopen. Alleen door een goede samenwerking in de graafketen, tussen initiatiefnemer, ontwerper, opdrachtgever, netbeheerder en grondroerder, is graafschade te verminderen.

De CROW 500 is sinds 1 januari 2017 van kracht. KLO-voorzitter Jan Peters: 'De CROW 500 is het belangrijkste middel om graafschades te voorkomen. Als iedereen in de graafketen zijn verantwoordelijkheid neemt en rol pakt, dan moet het aantal jaarlijkse graafschades in 2018 kunnen worden teruggebracht tot 25.000. Op dit moment zijn dat er jaarlijks nog meer dan 34.000.'

Campagnefilm over CROW 500

Om het aantal graafschades te verminderen, start het KLO de campagne 'Graafschade voorkomen we samen'. Voor de hele graafketen geldt: gebruik de CROW 500-richtlijn. Het KLO heeft een film gemaakt die de hoofdlijnen van de richtlijn op een eenvoudige manier uitlegt. Op de bijbehorende actiepagina op de KLO-website staat meer informatie om binnen uw eigen organisatie en werkomgeving direct aan de slag te gaan met de CROW 500. Peters: 'Alle partijen binnen de graafketen moeten gaan werken volgens de CROW 500, niet meedoen is geen optie!' Spijkerman draagt de campagne een warm hart toe: 'Het aantal graafschades moet dit jaar écht dalen. Elke schakel in de keten heeft daarin zijn verantwoordelijkheid. Daarom zijn wij blij met dit gezamenlijke initiatief om graafschades te voorkomen.'

Bekijk de film Graafschade voorkomen we samen.
Download de richtlijn CROW 500 Schade voorkomen aan kabels en leidingen.
Zie ook het artikel Verklaringen voor graafschade bij rioleringswerk basis voor betere aanpak.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel