Principe van de methode

Verlaag voordat u begint de grondwaterstand met bijvoorbeeld een bronbemaling. Graaf dan het betonnen riool ter hoogte van de toestand vrij. Creëer rondom het riool voldoende ruimte voor (krimp)wapening (eventueel staalvezels in beton) en bekisting. Maak het riool uitwendig schoon en breng de bekisting en wapening aan. Stort daarna het beton, een goede verdichting van het beton is essentieel voor de waterdichtheid. Verwijder na de uitharding (een deel van) de bekisting en dicht de bouwput. Breng het beton boven het riool zo dun mogelijk aan om zettingverschillen (door minder gespreide verkeersdruk) bij de omstorting te voorkomen. De binnenkant van de riolering hoeft u niet te reinigen.

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

De benodigde uitvoeringsduur is voor een groot deel afhankelijk van de grootte van de omstortingen. Daarnaast zijn ook lokale factoren belangrijk, zoals de tijd die nodig is voor het opbreken en herstellen van de verharding, de tijd die nodig is om de grondwaterstand te verlagen en het uitharden van het beton.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

Sluit rond de reparatieplek waar nodig de rijbaan (deels) af.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

De materialen zijn beton, wapening en (deels verloren) bekisting.

Toepassingsgebied

De methode kunt u toepassen:

  • bij lekkages, zandinloop, scheuren en beschadigingen;
  • voor versteviging van axiale- en radiale verplaatsingen en hoekverdraaiingen.

Toepassingsbeperkingen

  • Als u op de betreffende plek niet mag graven, kunt u geen betonomstorting uitvoeren.  
  • Bij een zettingsgevoelige ondergrond in combinatie met asbestcement- of GVK-riolen is deze methode ook niet toepasbaar.
  • Na de betonomstorting kunnen spanningen optreden in de constructie. Daarom is het erg belangrijk dat u de grond rond de reparatieplek verdicht. De spanningen ontstaan door het verschil van geroerde en niet-geroerde grond. Bepaal dus vooraf of deze methode wel de meestgeschikte is voor die locatie.  

Levensduur en garantie

Vul het behandelde riool met water en controleer de waterstand in de rioolputten. Daarna kunt u de reparatie op waterdichtheid controleren. Bij goede uitvoering is de levensduurverwachting middellang.

Principeschets

Figuur A Principeschets van betonomstortingVergroot afbeelding

 

 

 

 

 

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

OmstortenMetBeton 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel