Toepassing en functie Greppels worden vooral gebruikt voor het transporteren van hemelwater. Daarnaast kan de ruimte in de greppel gebruikt worden als berging voor hemelwater. Via een greppel kan dit hemelwater vervolgens worden afgevoerd naar oppervlaktewater, of kan het (vertraagd) in de bodem infiltreren. De bodem en taluds van een greppel zullen verontreinigingen uit het infiltrerende water afvangen. Daarmee is een

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel