De exploitatie van een telemetriesysteem valt meestal samen met de uitvoering van een al dan niet permanent meetprogramma. Daarom ligt het voor de hand het beheer van het telemetriesysteem op te nemen in het meetprogramma. 

Uitbesteden

Voor het beheer van een een meetprogramma is specifieke kennis nodig. Hebt u als rioleringsbeheerder geen specifieke kennis van meetapparatuur, software, telemetriesystemen en datavalidatie om een meetprogramma volledig te beheren? Dan is het verstandig dit soort zaken uit te besteden en af te rekenen op basis van helder omschreven einddoelen. Bijvoorbeeld in een bepaald percentage betrouwbare data. Zo legt u de verantwoordelijkheid voor de hele keten (van meetapparatuur via installatie en testen tot databeheer) bij de aannemer van het project. In het algemeen geeft dit voor de aannemer een stimulans om de verschillende projectonderdelen gedegen uit te voeren.

Contractvorm

Als contractvorm ligt dan UAV-GC of een huurcontract voor de hand. De aannemer levert meetgegevens en is verantwoordelijk voor het beheer van het meetproject. Controleer als opdrachtgever de werkzaamheden van de aannemer op basis van de geproduceerde meetresultaten.

Beheeraspecten

Verschillende aspecten van beheer en onderhoud van een telemetriesysteem zijn:

  1. Applicatiebeheer (beheer van de software, interface en hoofdpost). Dit kunt u het best overlaten aan de leverancier. Hij heeft tenslotte de juiste kennis van de opbouw van en aanpassingen aan het systeem. Met een duurbeproeving tijdens de eerste maanden van het meetproject kan de gebruiker de functionaliteit van de applicaties toetsen en eventuele wensen terugkoppelen naar de leverancier.
  2. Gegevensbeheer (beheer van de meetgegevens en metadata). Houd een heldere verantwoordelijkheidsstructuur voor het gegevensbeheer aan. Onduidelijkheid op dit gebied kan leiden tot een gebrek aan overzicht in de verzamelde meetgegevens en verlies van kostbare data in datakerkhoven.
  3. Objectbeheer (beheer van meetopstellingen, computers en opslagmiddelen). In principe hebben de objecten van een telemetriesysteem weinig onderhoud nodig. Het telemetriesysteem is niet zo onderhevig aan slijtage en vervuiling als de meetinstrumenten, omdat de onderdelen beter zijn afgeschermd van agressieve milieus. De aandacht gaat vooral uit naar de onderdelen in de putten. 

Tijdens een kortlopend meetproject is vooral het gegevensbeheer van belang. Applicatie- en objectbeheer blijven dan met name beperkt tot periodieke controle van de juiste werking. Houd bij langer-lopende projecten steeds meer rekening met preventief en correctief onderhoud van objecten en applicaties.

Onderhoudstabel

In tabel A ziet u wat het onderhoud van een telemetriesysteem inhoudt. De onderhoudsfrequenties zijn indicatief; op basis van ervaringen kunt u deze bijstellen. Documenteer alle onderhoudswerkzaamheden in een logboek.

Tabel A Onderhoud telemetriesysteemVergroot afbeelding
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel