De hydraulische capaciteiten van het transportsysteem en de rwzi worden bepaald door de capaciteit die nodig is om het hemelwater af te voeren. Deze hwa-ontwerpcapaciteit is gebaseerd op de dwa-ontwerpcapaciteit plus de overeengekomen pompovercapaciteit. Door hemelwater af te koppelen, is minder pompcapaciteit nodig (uitgedrukt in m3/uur). In het transportsysteem en op de rwzi zijn baten te realiseren die omgerekend naar investeringen in afkoppelen uitkomen op een bedrag van 4,9 €/m2 afgekoppeld oppervlak, inclusief btw. Dit bedrag is opgebouwd uit:

Daarbovenop is een besparing mogelijk op de kosten van wateroverlast met het equivalent van 16 €/m2 afgekoppeld oppervlak, exclusief btw. 

Baten volgen wel pas (veel) later

Bij een ontwerphorizon van 20 of 30 jaar betekent dit dat de transportleiding en de rwzi in de eindsituatie kleiner gedimensioneerd zouden kunnen worden. Maar in de tussenliggende periode is de capaciteit nog wel nodig. Dat betekent dat de kosten (van afkoppelen) decennia voor de baten (besparing op kosten persleiding en rwzi) uitgaan.

Soms zijn de baten sneller naar voren te halen. Bijvoorbeeld bij een rwzi die hydraulisch volbelast is en door afkoppelen hydraulische ruimte krijgt voor het afvalwater van een nieuwbouwwijk. Dan is een investering in hydraulische uitbreiding niet nodig, wat een aanzienlijke besparing kan opleveren.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel