Voordat rubberringverbindingen algemeen werden toegepast, zijn rioleringsonderdelen van beton of keramiek waterdicht verbonden met voegenkit. Voegenkit voor riolering werd in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw vaak gemengd met enkele procenten asbest ter versterking en betere verwerkbaarheid. Vanaf de zeventiger jaren werd steeds vaker een rubberring gebruikt voor waterdichte verbindingen tussen rioleringselementen.

Stichting RIONED heeft een door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurde werkinstructie opgesteld om veilig te kunnen werken met asbesthoudende voegenkit in riolering. Daarbij dient u te werken volgens de voorwaarden van risicoklasse 1 volgens SMA-rt, de risicobepalingsmethodiek voor werken met gevaarlijke stoffen.

Meer informatie over veilig werken met asbesthoudende voegenkit:

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel