GWSW PoC Inmeten

Laatst geac­tu­aliseerd 10 februari 2022

GWSW-Opera B.V. heeft in samenwerking met een aantal partners enkele GWSW-Inmeten PoC’s in uitvoering. Vijfendertig gemeentes hebben aangegeven interesse te hebben in deelname aan GWSW-Inmeten PoC’s.

Deze Proof-of-Concepts (PoC) moeten de gegevensuitwisseling van de landmeter terug naar de (riolerings)beheerder faciliteren. De PoC zal zich eerst richten op het ontwikkelen en toetsen van het inmeetproces. Het doel is de werkprocessen en tooling van zowel de landmeter als de beheerder ingrijpend te verbeteren. Geen gebrekkige data meer, geen handwerk en niet langer slechte overdracht en gedoe, maar soepele, volledige en gebruiksvriendelijke datavoorziening met moderne apps. 

Het verst gevorderd is de GWSW-Inmeten Proof of Concept (PoC) bij de gemeente Almere. Deze PoC is gericht op het uitvoeren van een test in een praktijksituatie. Hierbij worden GWSW-conforme Heen en Terug-datasets gecreëerd en vervolgens gevalideerd tegen een door de gemeente vastgestelde GWSW-Inmeten conformiteitsklasse (CfK). De Terug-datasets worden gecreëerd met gebruikmaking van de RioApp van de Pi Software Group.

De SCS Cleaner applicatie van Pro-Ewijk B.V. staat ook op de rol om te worden aangepast voor het lezen en creëren van GWSW-conforme heen en terug-datasets t.b.v. een GWSW-Inmeten PoC. Daarmee zou een flink aantal gemeenten in staat zijn hun inmeetprojecten via deze nieuwe, geautomatiseerde werkwijze te laten verlopen. 

Door te werken met GWSW-conforme heen en terug-datasets en GWSW-Inmeten conformiteitsklassen en het gebruik van standaard validatie-apps (op basis van SHACL) is een volledige, betrouwbare en efficiënte informatie-uitwisseling tussen opdrachtgever en landmeter gewaarborgd. Daarbij worden de eisen van tevoren vastgelegd in een Informatie-Levering-Specificatie (ILS). Wanneer dit is vastgelegd in de ILS kunnen meldingen, foto’s en video’s onderdeel uitmaken van deze informatie-uitwisseling.

Wilt u meer informatie over de PoC? Ga dan naar www.gwsw-opera.nl pagina GWSW-Inmeten PoC.