GWSW PoC Inmeten

Laatst geac­tu­aliseerd 14 december 2020

Initiatiefnemer GWSW Opera heeft in samenwerking met een aantal potentiële deelnemers een GWSW PoC in voorbereiding. U kunt hiervan kennis nemen en het zou mooi zijn als gemeenten en bedrijven ook actief gaan deelnemen.

Deze initiatief-PoC (Proof-of-Concept) wil de gegevensuitwisseling van de landmeter terug naar de (riolerings)beheerder faciliteren. De initiatief-PoC zal zich eerst richten op het ontwikkelen en toetsen van het inmeetproces. Het doel is de werkprocessen en tooling van zowel de landmeter als de beheerder ingrijpend te verbeteren. Geen gebrekkige data meer, geen handwerk en niet langer slechte overdracht en gedoe, maar soepele, volledige en gebruiksvriendelijke datavoorziening met moderne apps. 

Wilt u meer informatie over de PoC? Ga dan naar www.gwsw-opera.nl pagina GWSW-Inmeten PoC.