GWSW projectgroepen en werkgroepen

Laatst geac­tu­aliseerd 16 oktober 2020

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water wordt (door)ontwikkeld en is in beheer door Stichting RIONED, die daarbij sterk leunt op deskundigen uit haar achterban (zoals gemeenten, adviesbureaus, waterschappen en softwareontwikkelaars). In werkgroepen bedenken, ontwikkelen, verfijnen, toetsen en beheren deze deskundigen de standaard en zijn zij veelal de voorlopers in de implementatie en het gebruik ervan. 

Hieronder staat een overzicht van de GWSW-werkgroepen en hun deelnemers. De samenstelling van de werkgroep is afhankelijk van het onderwerp. Werkgroepen worden in het leven geroepen door de Programmamanager Data en Informatie. De leden van de werkgroepen zijn afkomstig uit de achterban van Stichting RIONED door eigen aanmelding of op verzoek van de Uitvoeringsorganisatie. Uitgangspunt hierbij is dat leden van de werkgroep begunstigers zijn van Stichting RIONED. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via gwsw@rioned.org.

Werkgroepen worden voorgezeten door een uit eigen midden gekozen voorzitter, die in samenspraak met de Uitvoeringsorganisatie tevens verantwoordelijk is voor de juiste begeleiding van het proces en documentatie van de bijeenkomsten. Bij het ontbreken van een geschikte kandidaat zal een lid van de Uitvoeringsorganisatie de voorzittersrol vervullen.

Werkgroepen hebben in principe een tijdelijk karakter. Ze komen bijeen wanneer ontwikkelingen worden verwacht, gesignaleerd en uitgevoerd, of wanneer het werkveld hier om vraagt. Als de werkgroep de beoogde producten heeft opgeleverd en er geen actuele ontwikkelingen zijn, dan gaat de werkgroep in slaapstand of wordt opgeheven als geen beheertaak te vervullen is. In slaapstand blijft de werkgroep beschikbaar voor het behandelen van wijzigingsvoorstellen op initiatief van de Uitvoeringsorganisatie.

Binnen de werkgroepen wordt gestreefd naar consensus. In het geval van onoverbrugbare verschillen kan escalatie plaatsvinden naar de CVLH.

Werkgroep GWSW-Basis

Verantwoordelijk voor de module GWSW-Basis en algehele afstemming binnen het GWSW-model (dus voor het integreren van de voorstellen en ontwikkelingen van de andere GWSW werkgroepen).

Bestaande uit: Heino Welman (Nijmegen), Gerrit Keizer (Raalte), Nico Jonker (Noordkopgemeenten), Jaap Coorens (Leiden), Erwin te Velthuis (Zwolle), Frank Jan Uittenbogaart (DG Groep), Frank Zwiers (Antea Group), Freek Verhoef (Den Haag), Hans van Keeken (Kragten), Hendrik Kingma (Riodesk), John Peeters (Maasgouw), Lars van Sint Annaland (Royal Haskonig DHV), Thibault Visser (Almere), Marc Pouw (Brabantse Delta), Melle Eijkelkamp (Platform Water Vallei en Eem), Niels Heijboer (Roosendaal), René van Bedaf (Rucphen), Ron Cranen (Rotterdam), Theo Heimensen (Barneveld), Ferry Kramer (Vlissingen), George Bontjer (Rijn en IJssel), Fred van Eck (Sweco), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Sweco), Robert Rörsch (Stichting RIONED), Eric Oosterom (Stichting RIONED)

Agendaleden: Ceciel van Iperen (namens CROW), Harro Verhoeven (CROW), Mark Heideveld (Zwolle), Koos de Voogt (Rotterdam)

Werkgroep GWSW-Rib en RibX (reiniging en inspectie)

Bestaande uit: Auke de Witte (Zaanstad), Frank Jan Uittenbogaart (DG Groep.nl), Frank Wattenberg (Nijmegen), Hans van Keeken (Kragten), Hendrik Kingma (Riodesk), Henri van den Akker (Van den Akker CIS), Jakob Louw (Almere), Kees de Vries (Van der Velden), Thibault Visser (Almere), Luis Guzmán Padrón (VanderValk+deGroot), Ralf Melssen (Nijmegen), Sebastiaan Kieft (MJ Oomen), Sjaak Verkerk Antea Group), Arnold van Klaveren (VanderValk+deGroot), Toine Vermunt (MJ Oomen), Arno van As (PRO Ewijk), Matthe van Koetsveld (Opera), Ton Brouwer (GISpoint), Bastiaan Roos (Roos Geo), Sebastian Felix (IBAK), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Sweco), Robert Rörsch (Stichting RIONED), Eric Oosterom (Stichting RIONED)

Werkgroep GWSW-Hyd

Bestaande uit: Didrik Meijer (Deltares), Hendrik Kingma (Riodesk), Guido Vaes (Hydroscan), Katrin Boden (Inneautech), Arthur van Dam (Deltares), Perry Pijnappels (Kragten), Sjaak Verkerk (Antea Group), Peter van der Kruk (Waternet), Maaike Lievegoed (Almere), Leo Bloedjes (Almere), Koos de Voogt (Rotterdam), Johan Veurink (Arcadis), Frank Ramaekers (Helmond), Marco van Bijnen, (Van Bijnen Advies), Thijs Nix (Tauw), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Sweco), Jordie Netten (Nelen en Schuurmans), Eric Oosterom (Stiching RIONED)

Werkgroep GWSW-Maatregelen

Bestaande uit: Leo Bloedjes (Almere), Wil de Ridder (Apeldoorn), Frank Wattenberg (Nijmegen), Heino Welman (Nijmegen), Niels Heijboer (Roosendaal), Michel Slavenburg (Schiedam), Chantal Schaefer (Gemeente Beekdaelen), Peter Meissen, (i-Sago), Martin Nederlof (Leitec / VanderValk+deGroot), Sjaak de Ligt (CROW), Toine Vermunt (MJ Oomen), Kees Groeneveld (Royal HaskonigDHV), Sjaak Verkerk (Antea Group), Rogier van Alphen (Sweco), Freddy Verhoeven (Van der Velden), Torben Kooistra (Amersfoort), Hans van Keeken (Kragten), Edith Jansen (InRIO), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Sweco), Robert Rörsch (Stichting RIONED), Eric Oosterom (Stichting RIONED)

Werkgroep GWSW-Gemalen

In verschillende subwerkgroepen zijn of waren betrokken: Eef Spekman (’s Hertogenbosch), Freek Verhoef (Den Haag), Aagje Hendriks (Nelen en Schuurmans), Arjan Visser (i-Real), Hans Teunissen, Kennis van Pompen), André Haan (Buren), Niek Ebbers (Linqiot), Leon Kanters (Kanters), M. Krabbenborg (Interact), Arjan Leneman (Linqiot), Peter Spoelstra (S.P.A.), Mattijs van Beusekom (Hollands Noorderkwartier), Johan Blokker (Facta), Frodo Reekers (Almere), Gert Jan de Blois (Xylem), Gerard Slob (Sencon), Jeroen Oldenhof (Alphen aan den Rijn), Michel Kievits (Royal HaskoningDHV, Roel Schouten (Kanters), Jos Overschie (Oveducon), Peter Post (Xylem), Gertjan Eg (Astrin), Eric Oosterom (Stichting RIONED)

Werkgroep GWSW-Geo

Bestaande uit: Freek Verhoef (Den Haag), Corné Helmons (Rotterdam), Mark Lamers (Hollands Noorderkwartier), Gijsbert Wind (Hollands Noorderkwartier), Marc Pouw (Brabantse Delta), Marianne Kruger (Duopp), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Sweco)

Werkgroep GWSW-Kengetallen

In oprichting. Aanmeldingen zijn welkom via gwsw@rioned.org

Werkgroep GWSW-Persleidingen

In oprichting. Aanmeldingen zijn welkom via gwsw@rioned.org

Werkgroep GWSW.orox

Afstemming over het generieke RDF uitwisselformaat en GWSW metamodel.
Bestaande uit: Frank Zwiers (Antea Group), Hendrik Kingma (Riodesk), Frank Jan Uittenbogaart (DG Groep), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Sweco)