GWSW projectgroepen en werkgroepen

Laatst geac­tu­aliseerd 10 november 2023

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water wordt (door)ontwikkeld en is in beheer door Stichting RIONED, die daarbij sterk leunt op deskundigen uit haar achterban (zoals gemeenten, adviesbureaus, waterschappen en softwareontwikkelaars). In werkgroepen bedenken, ontwikkelen, verfijnen, toetsen en beheren deze deskundigen de standaard en zijn zij veelal de voorlopers in de implementatie en het gebruik ervan. 

Hieronder staat een overzicht van de GWSW-werkgroepen en hun deelnemers. De samenstelling van de werkgroep is afhankelijk van het onderwerp. Werkgroepen worden in het leven geroepen door de Programmamanager Data en Informatie. De leden van de werkgroepen zijn afkomstig uit de achterban van Stichting RIONED door eigen aanmelding of op verzoek van de Uitvoeringsorganisatie. Uitgangspunt is dat leden van de werkgroep begunstigers zijn van Stichting RIONED. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via gwsw@rioned.org.

Werkgroepen worden voorgezeten door een uit eigen midden gekozen voorzitter, die in samenspraak met de projectleider en programamanager ook verantwoordelijk is voor de begeleiding van het proces en documentatie van de bijeenkomsten. Als alternatief kan een lid van de GWSW Uitvoeringsorganisatie de trekkersrol vervullen.

Werkgroepen hebben in principe een tijdelijk karakter. Ze komen bijeen wanneer ontwikkelingen worden verwacht, gesignaleerd en uitgevoerd, of wanneer het werkveld hier om vraagt. Als de werkgroep de beoogde producten heeft opgeleverd en er geen actuele ontwikkelingen zijn, dan gaat de werkgroep in slaapstand . Zo blijft de werkgroep beschikbaar voor het behandelen van wijzigingsvoorstellen zodra dat nodig is.

Binnen de werkgroepen wordt gestreefd naar en gewerkt op basis van consensus en consent. In het geval van onoverbrugbare verschillen kan escalatie plaatsvinden naar de CVLH.

Werkgroep GWSW-Basis

Verantwoordelijk voor de module GWSW-Basis en algehele afstemming binnen het GWSW-model (dus voor het integreren van de voorstellen en ontwikkelingen van de andere GWSW werkgroepen).

Bestaande uit: Gerrit Keizer (Raalte), Nico Jonker (Noordkopgemeenten), Theo Santegoets (Dordrecht), Erwin te Velthuis (Zwolle), Frank Jan Uittenbogaart (DG Groep), Frank Zwiers (Antea Group), Freek Verhoef (Den Haag), Hans van Keeken (Kragten), Hendrik Kingma (Riodesk), Henk-Jan Lubeek (Rhenen), John Peeters (Maasgouw), Lars van Sint Annaland (Royal Haskonig DHV), Bob de Jong (Rotterdam), Joep Taminiau (Sweco), Jan Peppelman (Utrecht), Ferry Kramer (Vlissingen), Kees Kruidhof (Westerkwartier), Fred van Eck (RioolDataSupport), Audrey Verbeek-Van Berkel (Aa en Maas/HWH), Tatiana Bogdanova (Het Waterschapshuis), Jafeth Heining (Zaanstreek/Waterland), Eleftheria Chiou (Rijnland), Albert Klaassen (Brabantse Delta), Bob Zwartendijk (Nectaerra) 
>> Twee vacatures voor gemeentelijke (data)beheerders. Interesse? Mail gwsw@rioned.org
GWSW-team: Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Marivon), Wouter van Riel (Stichting RIONED/infralytics), Eric van Gorkom (i-Sago), Corne Helmons (Stichting RIONED/HCI Infra), Johan Post (Stichting RIONED/Partners 4 Urban Water), Eric Oosterom (Stichting RIONED, voorzitter),
Agendaleden: Harro Verhoeven (CROW), Mark Heideveld (Zwolle)

Werkgroep GWSW-Rib en RibX (reiniging en inspectie)

Bestaande uit: Frank Jan Uittenbogaart (DG Groep.nl), Hans van Keeken (Kragten), Hendrik Kingma (Riodesk), Henri van den Akker (Van den Akker CIS), Leo Bloedjes (Almere), Kees de Vries (Van der Velden), Luis Guzmán Padrón (VanderValk+deGroot), Ralf Melssen (Nijmegen), Sebastiaan Kieft (MJ Oomen), Sjaak Verkerk (Antea Group), Toine Vermunt (MJ Oomen), Arno van As (PRO Ewijk), Matthe van Koetsveld (Opera), Ton Brouwer (GISpoint), Bastiaan Roos (Roos Geo), Sebastian Felix (IBAK), Peter Woning (Roelofs/Rolsch), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Marivon), Eric Oosterom (Stichting RIONED, projectleider GWSW-Rib)

Werkgroep GWSW-Hyd

Bestaande uit: Didrik Meijer (Deltares), Hendrik Kingma (Riodesk), Guido Vaes (Hydroscan), Ilse Bisson (Inneautech), Arthur van Dam (Deltares), Perry Pijnappels (Kragten), Sjaak Verkerk (Antea Group), Peter van der Kruk (Waternet), Johan Veurink (Arcadis), Frank Ramaekers (Helmond), Marco van Bijnen (Van Bijnen Advies), Thijs Nix (Tauw), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Marivon), Wouter van Riel (Stichting RIONED/Infralytics), Jordie Netten (Stichting RIONED/Netten Wateradvies, projectleider GWSW-Hyd), Eric Oosterom (Stichting RIONED)

Werkgroep GWSW-Maatregelen

Bestaande uit: Leo Bloedjes (Van Gelder/zzp), Walter Kuhn (iov Almere), Wil de Ridder (Apeldoorn), Heino Welman (Nijmegen), Niels Heijboer (Roosendaal), Michel Slavenburg (Schiedam), Chantal Schaefer (Buro B), Peter Meissen, (i-Sago), Martin Nederlof (Leitec / VanderValk+deGroot), Harro Verhoeven (CROW), Sebastiaan Kieft (MJ Oomen), Kees Groeneveld (Royal HaskonigDHV), Sjaak Verkerk (Antea Group), Rogier van Alphen (Sweco), Freddy Verhoeven (Van der Velden), Torben Kooistra (Amersfoort), John Wouters (Rotterdam), Hans van Keeken (Stichting RIONED/Kragten, projectleider GWSW-Maatregelen), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Marivon), Eric Oosterom (Stichting RIONED)

Werkgroep C GWSW-Gemalen

Bestaande uit: Gert-Jan de Blois (G.J. de Blois Watertechnologie en Xylem), Freek Verhoef (Den Haag), Caroline van Houwelingen (Waterfeit), Leon Kanters (Kanters BV), Harm Klopman (Groningen), Wim Osseweier (Remondis), Sietze Soet (DataQuint), Hans van Tilburg (Bergen op Zoom), Wim van Turnhout (i-Sago), Adamo Visser (i-Real), Ronnie Wentink (Utrecht), Jeroen Oldenhof (Alphen aan den Rijn), Marc van der Wulp (Hollandse Delta/HWH), Alex Kalden (Transmeto), Walter Kuhn (Bunnik/Almere), Gertjan Eg (TechniekNL), Peter Meissen (i-Sago), Leo Bloedjes (Stichting RIONED, projectleider GWSW-Gemalen), Eric Oosterom (Stichting RIONED).

Werkgroep GWSW-Geo

Bestaande uit: Freek Verhoef (Den Haag), Corné Helmons (Stichting RIONED/CHI Infra, projectleider GWSW-Geo), Mark Lamers (Hollands Noorderkwartier), Marc Pouw (Brabantse Delta), Marianne Kruger (Duopp), Marco van Bijnen (Van Bijnen advies), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Marivon).

Werkgroep GWSW-Kengetallen

Bestaande uit: Andre Hammenga (regio Groningen/Noord-Drenthe), Guido Schaepman (Rijnland), Marc van der Wulp (Hollandse Delta), Mark Lamers (Hollands Noorderkwartier), Dirk Smolenaars (Waterschapsbedrijf Limburg), Marianne Kruger (Duopp), Marco van Bijnen (Van Bijnen advies), Jordie Netten (Stichting RIONED/Netten Wateradvies, projectleider GWSW-Kengetallen), Wouter van Riel (Stichting RIONED/Infralytics), Marinus Vonhof (Stichting Rioned/Marivon).

Werkgroep GWSW-Persleidingen

Bestaande uit: [nog plaatsen]
Projectleider Johan Post (Stichting RIONED/Partners4UrbanWater). Aanmeldingen zijn van harte welkom via gwsw@rioned.org

Werkgroep GWSW.orox

Afstemming over het generieke RDF uitwisselformaat, het GWSW metamodel en de toepassing van de NEN 2660-2.
Bestaande uit: Frank Zwiers (Antea Group), Hendrik Kingma (Riodesk), Frank Jan Uittenbogaart (DG Groep), Sietze Soet (Dataquint), Wouter van Riel (Stichting RIONED/infralytics), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Marivon).
In samenwerking met Rik Opgenoort (CROW), Redmer Kronemeijer (CROW) en Michel Böhms (TNO).