GWSW projectgroepen en werkgroepen

Laatst geac­tu­aliseerd 20 juni 2022

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water wordt (door)ontwikkeld en is in beheer door Stichting RIONED, die daarbij sterk leunt op deskundigen uit haar achterban (zoals gemeenten, adviesbureaus, waterschappen en softwareontwikkelaars). In werkgroepen bedenken, ontwikkelen, verfijnen, toetsen en beheren deze deskundigen de standaard en zijn zij veelal de voorlopers in de implementatie en het gebruik ervan. 

Hieronder staat een overzicht van de GWSW-werkgroepen en hun deelnemers. De samenstelling van de werkgroep is afhankelijk van het onderwerp. Werkgroepen worden in het leven geroepen door de Programmamanager Data en Informatie. De leden van de werkgroepen zijn afkomstig uit de achterban van Stichting RIONED door eigen aanmelding of op verzoek van de Uitvoeringsorganisatie. Uitgangspunt hierbij is dat leden van de werkgroep begunstigers zijn van Stichting RIONED. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via gwsw@rioned.org.

Werkgroepen worden voorgezeten door een uit eigen midden gekozen voorzitter, die in samenspraak met de Uitvoeringsorganisatie tevens verantwoordelijk is voor de juiste begeleiding van het proces en documentatie van de bijeenkomsten. Bij het ontbreken van een geschikte kandidaat zal een lid van de Uitvoeringsorganisatie de voorzittersrol vervullen.

Werkgroepen hebben in principe een tijdelijk karakter. Ze komen bijeen wanneer ontwikkelingen worden verwacht, gesignaleerd en uitgevoerd, of wanneer het werkveld hier om vraagt. Als de werkgroep de beoogde producten heeft opgeleverd en er geen actuele ontwikkelingen zijn, dan gaat de werkgroep in slaapstand of wordt opgeheven als geen beheertaak te vervullen is. In slaapstand blijft de werkgroep beschikbaar voor het behandelen van wijzigingsvoorstellen op initiatief van de Uitvoeringsorganisatie.

Binnen de werkgroepen wordt gestreefd naar consensus. In het geval van onoverbrugbare verschillen kan escalatie plaatsvinden naar de CVLH.

Werkgroep GWSW-Basis

Verantwoordelijk voor de module GWSW-Basis en algehele afstemming binnen het GWSW-model (dus voor het integreren van de voorstellen en ontwikkelingen van de andere GWSW werkgroepen).

Bestaande uit: Gerrit Keizer (Raalte), Nico Jonker (Noordkopgemeenten), Theo Santegoets (Dordrecht), Erwin te Velthuis (Zwolle), Frank Jan Uittenbogaart (DG Groep), Frank Zwiers (Antea Group), Freek Verhoef (Den Haag), Hans van Keeken (Kragten), Hendrik Kingma (Riodesk), Henk-Jan Lubeek (Rhenen), John Peeters (Maasgouw), Lars van Sint Annaland (Royal Haskonig DHV), Leo Bloedjes (Almere), Eric van Gorkom (i-Sago), Ron Cranen (Rotterdam), Joep Taminiau (Sweco), Theo Heimensen (Barneveld), Ferry Kramer (Vlissingen), Kees Kruidhof (Westerkwartier), Fred van Eck (RioolDataSupport), Audrey Verbeek (Aa en Maas/HWH), Tatiana Bogdanova (HWH), Jafeth Heining (Zaanstreek/Waterland), Eleftheria Chiou (Rijnland), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Marivon), Wouter van Riel (Stichting RIONED/infralytics), Johan Post (Stichting RIONED/Partners 4 Urban Water), Eric Oosterom (Stichting RIONED, voorzitter), TWEE VACATURES VOOR GEMEENTELIJKE BEHEERDERS
Agendaleden: Harro Verhoeven (CROW), Mark Heideveld (Zwolle), Koos de Voogt (Rotterdam)

Werkgroep GWSW-Rib en RibX (reiniging en inspectie)

Bestaande uit: Frank Jan Uittenbogaart (DG Groep.nl), Hans van Keeken (Kragten), Hendrik Kingma (Riodesk), Henri van den Akker (Van den Akker CIS), Leo Bloedjes (Almere), Kees de Vries (Van der Velden), Luis Guzmán Padrón (VanderValk+deGroot), Ralf Melssen (Nijmegen), Sebastiaan Kieft (MJ Oomen), Sjaak Verkerk Antea Group), Toine Vermunt (MJ Oomen), Arno van As (PRO Ewijk), Matthe van Koetsveld (Opera), Ton Brouwer (GISpoint), Bastiaan Roos (Roos Geo), Sebastian Felix (IBAK), Peter Woning (Roelofs/Rolsch), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Marivon), Eric Oosterom (Stichting RIONED)

Werkgroep GWSW-Hyd

Bestaande uit: Didrik Meijer (Deltares), Hendrik Kingma (Riodesk), Guido Vaes (Hydroscan), Katrin Boden (Inneautech), Arthur van Dam (Deltares), Perry Pijnappels (Kragten), Sjaak Verkerk (Antea Group), Peter van der Kruk (Waternet), Leo Bloedjes (Almere), Koos de Voogt (Rotterdam), Johan Veurink (Arcadis), Frank Ramaekers (Helmond), Marco van Bijnen (Van Bijnen Advies), Thijs Nix (Tauw), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Marivon), Wouter van Riel (Stichting RIONED/Infralytics), Jordie Netten (Stichting RIONED/Nelen en Schuurmans), Eric Oosterom (Stiching RIONED)

Werkgroep GWSW-Maatregelen

Bestaande uit: Leo Bloedjes (Almere), Walter Kuhn (Almere), Wil de Ridder (Apeldoorn), Heino Welman (Nijmegen), Niels Heijboer (Roosendaal), Michel Slavenburg (Schiedam), Chantal Schaefer (Simpelveld), Peter Meissen, (i-Sago), Martin Nederlof (Leitec / VanderValk+deGroot), Sjaak de Ligt (CROW), Toine Vermunt (MJ Oomen), Kees Groeneveld (Royal HaskonigDHV), Sjaak Verkerk (Antea Group), Rogier van Alphen (Sweco), Freddy Verhoeven (Van der Velden), Torben Kooistra (Amersfoort), John Wouters (Rotterdam), Hans van Keeken (Kragten, projectleider GWSW-Maatregelen), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Marivon), Eric Oosterom (Stichting RIONED)

Werkgroep C GWSW-Gemalen

Bestaande uit: Gert-Jan de Blois (G.J. de Blois Watertechnologie en Xylem), Freek Verhoef (Den Haag), Caroline van Houwelingen (NAD), Leon Kanters (Kanters BV), Harm Klopman (Groningen), Wim Osseweier (Remondis), Sietze Soet (DataQuint), Hans van Tilburg (Bergen op Zoom), Wim van Turnhout (i-Sago), Adamo Visser (i-Real), Ronnie Wentink (Utrecht), Jeroen Oldenhof (Alphen aan den Rijn), Marc van der Wulp (Hollandse Delta en HWH), Alex Kalden (Transmeto), Walter Kuhn (Bunnik/Almere), Gertjan Eg (TechniekNL), Peter Meissen (i-Sago), Eric Oosterom (Stichting RIONED).

Werkgroep GWSW-Geo

Bestaande uit: Freek Verhoef (Den Haag), Corné Helmons (Rotterdam), Mark Lamers (Hollands Noorderkwartier), Marc Pouw (Brabantse Delta), Marianne Kruger (Duopp), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Marivon).

Werkgroep GWSW-Kentallen

Bestaande uit: Andre Hammenga (regio Groningen/Noord-Drenthe), Guido Schaepman (Rijnland), Marc van der Wulp (Hollandse Delta), Mark Lamers (Hollands Noorderkwartier), Dirk Smolenaars (Waterschapsbedrijf Limburg), Marianne Kruger (Duopp), Marco van Bijnen (Duopp), Jordie Netten (Nelen & Schuurmans), Wouter van Riel (Stichting RIONED/Infralytics), Marinus Vonhof (Stichting Rioned, Sweco). Aanmeldingen zijn welkom via gwsw@rioned.org.

Werkgroep GWSW-Persleidingen

In oprichting. Aanmeldingen zijn welkom via gwsw@rioned.org

Werkgroep GWSW.orox

Afstemming over het generieke RDF uitwisselformaat, het GWSW metamodel en de toepassing van de NTA 8035 en NEN 2660-2.
Bestaande uit: Frank Zwiers (Antea Group), Hendrik Kingma (Riodesk), Frank Jan Uittenbogaart (DG Groep), Sietze Soet (Dataquint), (Wouter van Riel (Stichting RIONED/infralytics), Marinus Vonhof (Stichting RIONED/Marivon).